Hoppa till innehåll
Uppehållstillstånd

Ansökan om fortsatt tillstånd på grund av våld i nära relationer

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband och ditt parförhållande har upphört på grund av våld i nära relationer.

Beslutet fattas utifrån en helhetsbedömning där vi beaktar din personliga situation och omständigheterna i sin helhet. Bifoga till din ansökan eventuella bevis på våldssituationer, till exempel utlåtanden från skyddshemmet.

Fortsatt tillstånd på grund av våld i nära relationer kan beviljas för ett år.

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  10–12 månader

 • Avgift för pappersansökan

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor för att kunna få uppehållstillstånd: 

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad. Det innebär att du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som ditt uppehållstillstånd gäller. 

 • Du måste ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande. För ett års vistelse måste du alltså ha minst 12 000 euro.
 • Du måste ha de pengar som behövs på ditt eget bankkonto.
 • Sponsoravtal av släktingar, bekanta eller arbetsgivare godkänns inte, utan pengarna ska vara på ditt eget konto.
 • Du kan inte trygga din försörjning med förmåner som betalas av samhället.
 • Du kan trygga din försörjning exempelvis med löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet.
 • Bifoga en utredning om försörjning till din ansökan.
 • I undantagsfall kan avvikelse göras från försörjningsförutsättningen, om det finns exceptionellt vägande skäl. I beslutet beaktar vi din personliga situation och omständigheterna i sin helhet.

Gör så här

1

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

2

Fyll i ansökan.

3

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe.

4

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Bilagor

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd

 • Färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar

 • Ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären

  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt

Ansökningsspecifika bilagor

 • Utredning om försörjning, till exempel ett arbetsavtal eller ett kontoutdrag som visar att du har besparingar

 • Eventuella bevis på våld i nära relationer, till exempel ett utlåtande från skyddshemmet

Rätt att arbeta

Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av våld i nära relationer, har du obegränsad rätt att arbeta.

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan