Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Återflyttare

Jag har hört att återflyttningskön har stängts. Kan jag ännu anmäla mig till återflyttningskön?

Återflyttningskön har stängts 1.7.2011. Det är inte längre möjligt att anmäla sig till återflyttningskön.

Jag är en ingermanländare. Kan jag söka uppehållstillstånd på grund av återflyttning?

Ingermanländarnas återflyttningssystem upphörde den 1 juli 2016. Du kan söka uppehållstillstånd som ingermanländsk återflyttare endast om du har hört till den förflyttade befolkningen från Ingermanland eller om du tjänstgjort i Finlands armé.

I övriga fall kan du söka uppehållstillstånd via det allmänna systemet för uppehållstillstånd i Finland (studier, arbete, familjeband i Finland).

Jag är ingermanländare och fick ett första uppehållstillstånd på grund av återflyttning. Nu kommer min make eller maka att flytta till Finland. Måste hans eller hennes försörjning vara tryggad?

Dina familjemedlemmar kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband om du har beviljats ett uppehållstillstånd för återflyttare.