Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt tillstånd för studier

Ansök om uppehållstillstånd med denna blankett om dina studier fortsätter men giltigheten av ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut. Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Migrationsverket rekommenderar att du ansöker om fortsatt tillstånd tidigast tre månader innan ditt uppehållstillstånd går ut. Om du ansöker tidigare, är det inte nödvändigtvis möjligt att utreda om det finns förutsättningar att bevilja dig ett fortsatt tillstånd, och då kan tillståndet eventuellt inte beviljas. Ansök inte om fortsatt tillstånd innan du har tillräckligt med studiepoäng.

Vänligen observera att i ärenden som gäller fortsatta tillstånd skickas uppehållstillståndskortet inte utomlands, utan du måste ha en giltig adress i Finland dit kortet skickas.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  3 månader

 • Avgift för webbansökan

  180 €

 • Avgift för webbansökan, 
  mindreårig

  180 €

 • Avgift för pappersansökan

  250 €

 • Avgift för pappersansökan, mindreårig

  250 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

 • närvarointyg eller antagningsbrev från din läroanstalt i Finland
 • utredning om försörjning
 • sjukförsäkring
 • utredning om den betalda studieavgiften eller stipendiet
 • Om du har avlagt mindre än 45 studiepoäng per läsår, ska du bifoga till din ansökan
  • ett utlåtande av din handledare, om du skriver examensarbete
  • ett läkarintyg, om orsaken till att du inte har gjort framsteg i dina studier är din hälsa  

Rätt att arbeta

Om du har ansökt om fortsatt tillstånd i tid, det vill säga innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut, får du arbeta medan du väntar på beslut på din ansökan om fortsatt uppehållstillstånd. Om du lämnar in din ansökan för sent, får du inte arbeta innan du har beviljats ett nytt uppehållstillstånd.

Du har obegränsad rätt att arbeta om arbetet ingår i din examen. Detta betyder att arbetet ska vara arbetspraktik eller ett slutarbete.

 • Du har även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Ansökan om fortsatt tillstånd för studier, OLE_OPI

Fyll i ansökan i e-tjänsten