Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt tillstånd för studier

Ansök om uppehållstillstånd med denna blankett om dina studier fortsätter men giltigheten av ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut. Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt föregående uppehållstillstånd går ut. Ansök om fortsatt tillstånd tidigast tre månader innan ditt uppehållstillstånd går ut. Om du ansöker om fortsatt tillstånd för tidigt, är det inte alltid möjligt att utreda förutsättningarna för ett fortsatt tillstånd, och då riskerar du att inte få fortsatt tillstånd. Det är viktigt att dina studier har avancerat när du ansöker om fortsatt tillstånd för studier. Se till att du har alla nödvändiga utredningar med dig när du besöker servicestället. På det här viset får du beslutet på din ansökan snabbare. Vänligen observera att i ärenden som gäller fortsatta tillstånd skickas uppehållskortet inte utomlands, utan du måste ha en giltig adress i Finland dit kortet skickas.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  1–5 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  2–6 månader

 • Avgift för webbansökan

  150 €

 • Avgift för pappersansökan

  150 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Du måste uppfylla följande villkor:

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • närvarointyg från din läroanstalt i Finland
 • utredning om försörjning
 • sjukförsäkring
 • utredning om den betalda studieavgiften eller stipendiet
 • tidigare examensbetyg (behövs inte om du är examensstuderande eller utbytesstuderande)
 • eventuella arbetsintyg (behövs inte om du är examensstuderande eller utbytesstuderande).

Rätt att arbeta

När du har fått uppehållstillstånd har du obegränsad rätt att arbeta om arbetet ingår i din examen. Det betyder att arbetet måste bestå av en arbetspraktik eller ett slutarbete.

Du har en begränsad rätt att utföra annat arbete.

 • Under terminerna får du arbeta i genomsnitt 25 timmar per vecka.
  • Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsat, utan du kan under läsåret dela in ditt arbete i lämpliga perioder så att du arbetar i genomsnitt 25 timmar i veckan.
 • Du får arbeta på heltid utan timbegränsningar under sommar- och julloven när läroanstalten inte ger undervisning.

Ansökan om uppehållstillstånd för studier, OLE_OPI

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny