Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Automatiska meddelanden

Du kan få e-postmeddelanden från oss vid förändringar under handläggningen av din ansökan.
Meddelandena är på finska, svenska och engelska.

Du får dessa meddelanden endast om du har fyllt i din e-postadress i din ansökan. Om du inte har angett din e-postadress, får du inte meddelanden om handläggningen.

Meddelandena om ansökningar som lämnats in via Enter Finland skickas per e-post och som textmeddelanden.

Denna tjänst används i största delen av uppehållstillstånds- och medborgarskapsansökningarna. 

Av dataskyddsskäl skickar vi inte alla meddelanden till dig, om 

 • din ansökan anknyter till internationellt skydd eller humanitärt skydd
 • du har en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet.

Du kan få meddelanden i följande situationer:

 • Din ansökan har tagits emot.
  • Du får ett meddelande när du har besökt en beskickning eller ett serviceställe för att styrka din identitet.
 • Ansökan väntar på behandling.
  • Om du har ansökt om uppehållstillstånd får du ett meddelande med 2 veckors mellanrum.
  • Om du har ansökt om medborgarskap, får du ett meddelande med 4 veckors mellanrum (medborgarskapsanmälan 2 veckors mellanrum).
  • Om du ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL), för företagare eller för säsongsarbete, börjar du få meddelanden efter att arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen har fattat ett delbeslut på din ansökan. 
 • Behandlingen har inletts.
 • Ansökan är under behandling. 
  • Om du har ansökt om uppehållstillstånd får du ett meddelande med två veckors mellanrum.
  • Om du har ansökt om medborgarskap, får du ett meddelande med fyra veckors mellanrum. 
 • Migrationsverket har skickat dig en begäran om komplettering.
 • Migrationsverket har mottagit de uppgifter som du har lämnat in för att komplettera din ansökan.
 • Tilläggsuppgifterna har tagits emot.
  • Du får ett meddelande om du har kompletterat din ansökan på eget initiativ utan att svara på en begäran om komplettering.

Om du har ansökt i Enter Finland, kan du även få meddelanden i följande situationer: 

 • Du har fått en begäran om komplettering på ditt Enter Finland-konto.
  • Om du inte svarar på begäran om komplettering i tid, får du även ett påminnelsemeddelande.
 • Du har fått ett meddelande på ditt Enter Finland-konto.
  • Du får ett meddelande om vi vill informera dig om något som gäller din ansökan. Du behöver inte svara på meddelandet.
 • Beslutet kan läsas i e-tjänsten.

När ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut, 

kan du få ett påminnelsemeddelande om att ditt uppehållstillstånd snart går ut.

Du får också anvisningar om hur du kan undgå att besöka ett serviceställe när du ansöker om fortsatt tillstånd i Enter Finland.

När ditt uppehållstillståndskort eller ditt uppehållskort håller på att gå ut

Du kan få ett påminnelsemeddelande när ditt kort snart ska gå ut. Du får också anvisningar om hur du kan undgå att besöka ett serviceställe när du ansöker om ett nytt uppehållstillståndskort eller uppehållskort i Enter Finland.

Om du är arbetsgivare, 

kan du få meddelanden, om du använder e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare. Du kan få ett e-postmeddelande när en begäran om komplettering har skickats till dig eller när du kan läsa beslutet på ditt konto i Enter Finland för arbetsgivare. Läs mer om i vilka situationer du i egenskap av arbetsgivare kan delges beslutet.