Statistik

Den mest aktuella statistiken hittar du i Migrationsverkets statistiktjänst. Statistiktjänst samlar statistik om ansökningar och beslut med koppling till uppehållstillstånd, internationellt skydd och medborgarskap samt statistik om avlägsnande ur landet. Tjänsten finns på adressen statistik.migri.fi och är tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Om den statistik som du söker inte finns i statistiktjänsten, se även sidorna Övrig statistik och Statistik av andra myndigheter.

Begäran om avgiftsbelagd statistik

Migrationsverket sänder på begäran annan statistik än den som publicerats på webbplatsen då det är möjligt att få uppgifterna från utlänningsregistret.

För behandlingen av begäran debiteras en behandlingsavgift i enlighet med betalningsförordningen. Priset fastställs enligt den faktiska arbetsmängden. När begäran har sänts ger Migrationsverket en uppskattning av kostnaderna och leveranstiden, varefter du kan bekräfta beställningen.

Skicka begäran om statistik till adressen tilastopyynto(at)migri.fi.

Meny