Hoppa till innehåll
Webbsidan uppdateras.

Servicenummer

Du kan ringa Migrationsverkets servicenummer för Ukrainaärenden på 0295 790 605. Servicenumret är öppet måndag–fredag kl. 8.30–12 och 13–15.30.
 

Information om övriga myndighetstjänster

Inresor i landet och förtullning

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen i Finland och ger information om gränsöverskridning.

Livsmedelsverket övervakar säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens välbefinnande och produkter som används i jord- och skogsbruks produktion.

Tullen övervakar godstrafiken som passerar gränsen och samlar in tullavgifter och andra importskatter.

Arbete, studier och försörjning i Finland

Arbets- och näringsbyrån erbjuder handledning i arbetssökning och tjänster som stöder sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriets verksamhet består bland annat av ärenden som gäller företag, arbetsliv, konsumenter, invandring och integration. 

Skatteförvaltningen ansvarar för beskattning och skatteuppbörd i Finland.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar arbetsplatser samt ger råd i fråga om anställningsförhållanden, arbetssäkerhet samt diskriminering och osakligt bemötande i arbetet.

Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundskydd i olika livssituationer för de som bor i Finland.

Utbildningsstyrelsen och Study in Finland-tjänsten erbjuder information om att studera i Finland.

Att hjälpa Ukraina

Inrikesministeriet ansvarar för intern säkerhet och migration i Finland samt ger information om situationen i Ukraina.

Finlands Röda Kors (FRK) hjälper vid krissituationer i Finland och i världen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper att känna igen människohandel och erbjuder hjälp till offer för människohandel.

Hälsa och välbefinnande

Institutet för hälsa och välfärd erbjuder pålitlig information om hälso- och välfärdsfrågor.

Institutet för hälsa och välfärd har en materialbank där det finns anvisningar och material om hälso- och sjukvård på ukrainska.

Allmän information

Inrikesministeriet ansvarar för inre säkerhet och migration i Finland.

Statsrådet har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet informerar aktivt om Ukrainakrisens påverkan i Finland.