Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter vid frågor om tillfälligt skydd

Servicenummer för Ukrainaärenden

Migrationsverkets servicenummer för Ukrainaärenden på 0295 790 605 är öppet måndag–fredag kl. 8.30–12. Du kan ringa servicenumret för att få rådgivning om tillfälligt skydd. Numret betjänar på ukrainska, ryska, finska, svenska och engelska.

  • Europeiska unionens råd har den 28 september 2023 beslutat att förlänga det tillfälliga skyddet till den 4 mars 2025. Rådgivningstjänsten kan ännu inte ge närmare uppgifter om saken.  Följ vår information på sidorna Kundmeddelanden och Tillfälligt skydd

Polisen

Du kan ansöka om tillfälligt skydd hos polisen i Finland.  
Polisstationernas öppettider och kontaktuppgifter samt anvisningar om hur man ansöker om tillfälligt skydd hittar du på polisens webbplats (poliisi.fi).

Förläggningarnas kontaktuppgifter

Efter att du har ansökt om tillfälligt skydd kan myndigheterna vid behov ordna dig en boendeplats på en förläggning. Om du behöver hjälp med att ordna ditt boende, rekommenderar vi att du anländer till Finland under dagtid. 

När du har blivit klient hos en förläggning, ger förläggningen dig hjälp och råd. 

Förläggningar för vuxna och familjer (pdf)

Förläggningar för ensamkommande minderåriga (pdf)

Förläggningarna på kartan

Förläggningarna på kartan (pdf)

Information om övriga myndighetstjänster

Vid inresa i Finland

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen i Finland och ger information om gränsöverskridning.

Livsmedelsverket övervakar säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens välbefinnande och produkter som används i jord- och skogsbruks produktion.

Tullen övervakar godstrafiken som passerar gränsen och samlar in tullavgifter och andra importskatter.

Arbete, studier och försörjning i Finland

Arbets- och näringsbyrån erbjuder handledning i arbetssökning och tjänster som stöder sysselsättning.

Arbets- och näringsministeriets verksamhet består bland annat av ärenden som gäller företag, arbetsliv, konsumenter, invandring och integration. 

Skatteförvaltningen ansvarar för beskattning och skatteuppbörd i Finland.

Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) övervakar arbetsplatser samt ger råd i fråga om anställningsförhållanden, arbetssäkerhet samt diskriminering och osakligt bemötande i arbetet.

Folkpensionsanstalten FPA ansvarar för grundskydd i olika livssituationer för de som bor i Finland.

Utbildningsstyrelsen och Study in Finland-tjänsten erbjuder information om att studera i Finland.

Att hjälpa Ukraina

Inrikesministeriet ansvarar för intern säkerhet och migration i Finland samt ger information om situationen i Ukraina.

Finlands Röda Kors (FRK) hjälper vid krissituationer i Finland och i världen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel hjälper att känna igen människohandel och erbjuder hjälp till offer för människohandel.

Hälsa och välbefinnande

Institutet för hälsa och välfärd erbjuder pålitlig information om hälso- och välfärdsfrågor.

Institutet för hälsa och välfärd har en materialbank där det finns anvisningar och material om hälso- och sjukvård på ukrainska.

Allmän information

Inrikesministeriet ansvarar för inre säkerhet och migration i Finland.

Statsrådet har den högsta verkställande makten i Finland. Statsrådet informerar aktivt om Ukrainakrisens påverkan i Finland.

InfoFinland-webbplatsen innehåller all nödvändig information om arbetsplatser, studier, uppehållstillstånd, boende och vardagslivet i Finland.  Webbplatsen finns på flera språk, bland annat på ukrainska och ryska.

Migrationsverkets kontaktuppgifter i andra ärenden än tillfälligt skydd