Hoppa till innehåll

Åldersbedömning av minderåriga (ålderstest)

Åldersbedömning är en viktig del av utredningen av din identitet.

Din ålder utreds i första hand utifrån handlingar eller genom att intervjua dig. Om du inte har dokument om din ålder, betraktas den ålder som du uppger myndigheterna som utgångspunkt.

Om en myndighet har grundad anledning att misstänka att den ålder du berättade inte är din egentliga ålder, kan man genomföra en rättsmedicinsk undersökning för att bestämma din ålder.

Myndigheten kan ha anledning till misstankar om du verkar vara äldre än den ålder som du uppgav eller om man på grund av de uppgifter som du har lämnat kan misstänka att du är äldre än vad du uppgav.

För att undersökningen ska kunna genomföras krävs det ett skriftligt samtycke till undersökningen av dig och din vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Om du utan godtagbar orsak vägrar genomgå undersökningen, betraktas du som vuxen. Vägran att genomgå undersökningen kan inte i sig utgöra en grund för att avslå en ansökan om internationellt skydd.

De vanligaste undersökningsmetoderna är för närvarande undersökningar av tandben och handlovsben som genomförs med hjälp av röntgenundersökningar och kliniska undersökningar.

Om Migrationsverket beslutar att du ska genomföra en rättsmedicinsk undersökning, får du mer information om undersökningen.

Om undersökningens resultat visar att du är myndig, kommer din ansökan att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande.