Hoppa till innehåll

RSS-flöden

Du kan beställa aktuellt material som finns på Migrationsverkets webbplats i form av RSS-flöden:

RSS kan beställas genom att klicka på ikonen i webbläsaren.

Vad betyder RSS?

RSS är ett sätt att förmedla material på webben. Med hjälp av RSS-tjänsten kan användarna samla sådan information ur nyhetsflödet som intresserar dem. För att använda RSS behövs ett särskilt RSS-läsarprogram. Programmen finns tillgängliga både som gratisprogram och som avgiftsbelagda program. I läsarprogrammet kan man definiera adresser, ur vilka programmet hämtar information. RSS är en förkortning av de engelska orden Really Simple Syndication eller Rich Site Summary.