Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Mottagningstjänsterna har upphört

Mottagningstjänsterna har upphört för sådana asylsökande som polisen inte kan avvisa men som ändå på egen hand skulle kunna lämna landet. Avvisning går inte att genomföra, exempelvis på grund av att det saknas lämpliga trafikför-bindelser till sökandens hemland eller eftersom landet i fråga inte går med på att ta emot asylsökande som tvingas återvända.

Polisen meddelar förläggningen om de inte kan avlägsna en viss person ur landet. Efter detta har personen 30 dagar på sig att lämna landet på egen hand eller ansöka om stöd för frivillig återresa.

Asylsökande som fått ett negativt beslut och vars mottagningstjänster upphört

År

Tjänsterna har upphört

Över 18 år

Under 18 år (med vårdnadshavare)

2018

659

614

45

2017

704 646 58

2016*

156

137

19

*september-december