Hoppa till innehåll

Anknytningspersonens skyldigheter

I egenskap av anknytningsperson är du skyldig att lämna en utredning om grunderna för ansökan om uppehållstillstånd och bidra till att ärendet utreds.

  • Innan din familjemedlem lämnar in ansökan ska du ge honom eller henne den ifyllda och undertecknade familjeutredningsblanketten samt de handlingar från Finland som nämns på ansökningsblanketten, till exempel en utredning om din försörjning. Fyll noggrant i blanketten. Använd hela meningar.
  • Se till att din familjemedlem betalar behandlingsavgiften för ansökan om uppehållstillstånd.
  • Om Migrationsverket ber dig lämna in utredningar ska du lämna in dem inom den utsatta tiden i begäran. Du kan exempelvis bli ombedd att svara på frågor som kompletterar uppgifterna i ansökan eller att lämna in handlingar eller en utredning om din försörjning.
  • Skicka din familjemedlem frågorna avsedda för honom eller henne i Migrationsverkets utredningsbegäran.
  • Migrationsverket informerar dig om verket önskar höra din familjemedlem muntligen vid en finsk beskickning. Om du får ett meddelande om detta ska du boka en tid för din familjemedlem eller be honom eller henne själv boka en tid.
  • Delta i ett muntligt hörande vid Migrationsverket om du får en kallelse.
  • Meddela Migrationsverket om förändringar i dina familjeförhållanden, till exempel ansökan om äktenskapsskillnad, graviditet eller födsel av barn.
  • Meddela Migrationsverket om förändringar i din försörjning.
  • Meddela Migrationsverket om förändringar i dina egna kontaktuppgifter eller din familjemedlems kontaktuppgifter.