Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Hälsa och socialtjänst

Efter att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, kan du få hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som de som är varaktigt bosatta i Finland. Din förläggning svarar för dina hälso- och sjukvårdstjänster.

Du har rätt till nödvändig socialservice. Din förläggning bedömer dina servicebehov och ordnar tjänsterna. 

När du har en hemkommun

När du har ansökt om och fått en hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och i ett välfärdsområde. Den kommun där du bor blir din hemkommun.

Du har rätt till samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. Välfärdsområdet svarar för dina hälso- och sjukvårdstjänster.

Din rätt till olika former av socialservice blir betydligt mer omfattande: på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du till exempel få hemservice så att du klarar av att bo hemma.

Om du behöver samtalshjälp

  • MIELI Kristelefonen på svenska: +358 9 2525 0112
  • MIELI Kristelefonen på finska (öppet dygnet runt): +358 9 2525 0111

Mieli rf bedriver en kristelefon på finska, på svenska, på ukrainska, på ryska och på engelska. Läs mer på Mieli rf:s webbplats.

MIELI Kriscenter Helsingfors erbjuder kortvarig kris- och samtalshjälp som stöd för att klara av kriser. Läs mer: MIELI Kriscenter Helsingfors - MIELI rf.

Om du är registrerad som klient vid en förläggning, kontakta förläggningens personal eller förläggningens hälsovårdare. Om du har fått hemkommun, kontakta kommunens hälsostation. Om du går i skola eller studerar, kan du kontakta skolpsykologen, skolkuratorn eller skolhälsovårdaren.

I en akut krissituation ring nödnumret 112.

Läs mer