Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Hälsa och socialtjänst

Efter att du har beviljats uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, kan du få hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som de som är varaktigt bosatta i Finland. Din förläggning svarar för dina hälso- och sjukvårdstjänster.

Du har rätt till nödvändig socialservice. Din förläggning bedömer dina servicebehov och ordnar tjänsterna. 

När du har en hemkommun

När du har ansökt om och fått en hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och i ett välfärdsområde. Den kommun där du bor blir din hemkommun.

Du har rätt till samma hälso- och sjukvårdstjänster som andra kommuninvånare. Välfärdsområdet svarar för dina hälso- och sjukvårdstjänster.

Din rätt till olika former av socialservice blir betydligt mer omfattande: på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du till exempel få hemservice så att du klarar av att bo hemma.

Läs mer