Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Företrädare för ensamkommande minderåriga

Tingsrätten utser en företrädare för alla minderåriga asylsökande som har kommit till Finland utan vårdnadshavare. Företrädarens uppgift är att bevaka barnets intressen i olika situationer. Migrationsverket betalar ett arvode till företrädaren.

Företrädaren använder talan som hör till vårdnadshavaren av ett minderårigt barn samt hjälper barnet i myndighetsärenden. Företrädaren deltar till exempel i det asylsamtal som ingår i behandlingen av asylansökan.

Företrädaren ansvarar inte för barnets dagliga vård, fostran eller övriga omvårdnad, utan dessa hör till förläggningens uppgifter.

Anvisningar för företrädare

Blanketter för företrädare

Anvisningar för minderåriga