Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan för nordisk medborgare

Med denna anmälan kan du ansöka om finskt medborgarskap om du är en myndig nordisk medborgare och du har fått nordiskt medborgarskap på ett annat sätt än på ansökan, du har bott i Finland under de senaste fem åren och du inte har blivit dömd till fängelsestraff under denna tid. Du kan även ansöka om finskt medborgarskap för minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. Då behöver du en blankettbilaga. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder. En minderårig person kan inte själv ansöka om medborgarskap med denna anmälan.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  9 månader

   

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  9 månader

 • Avgift för webbansökan

  150 € / barn 80 €

 • Avgift för pappersansökan

  220 € / barn 100 €

Villkoren

Se till att du uppfyller följande villkor:

 • Din identitet har utretts.
  • Du kan styrka din identitet genom att visa tillförlitliga dokument (till exempel ditt pass) eller genom att ge annan information som anses tillförlitlig om åtminstone ditt namn, födelsedatum, medborgarskap och familjeförhållanden. När din identitet utreds tar man i beaktande de uppgifter som du tidigare har lämnat om din identitet.
 • Du har fyllt 18 år.
 • Du har fått medborgarskap i något nordiskt land på något annat sätt än med ansökan.
  • Du har fått medborgarskapet efter anmälan eller när du föddes.
  • De nordiska länderna är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 • Du bor i Finland och har bott i Finland under åtminstone de senaste fem åren.
  • Du har haft en hemkommun registrerad i befolkningsdatasystemet de senaste fem åren.
 • Du har inte dömts till ett villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff under de senaste fem åren.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Boka en tid vid ett serviceställe. Du ska besöka Migrationsverkets serviceställe i Finland för att lämna in din medborgarskapsansökan.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Medborgarskapsanmälan för nordisk medborgare, KAN_8

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Specifika bilagor

Blankettbilaga för medsökandena: