Hoppa till innehåll
Asyl i Finland

Överförande av flyktingstatus till Finland

Om du har flyktingstatus i en annan stat, kan den under vissa förutsättningar överföras till Finland.
 

Först behöver du få uppehållstillstånd i Finland

Du måste ha uppehållstillstånd i Finland innan din flyktingstatus kan överföras till Finland. I regel ska du ha vistats i Finland i två år innan din flyktingstatus kan överföras till Finland.
 
Det är möjligt att överföra din flyktingstatus till Finland endast om den stat där du har flyktingstatus har både undertecknat och ratificerat den europeiska överenskommelsen om överförande av ansvar för flyktingar. Du kan kontrollera detta på Europarådets webbplats.
 

Så begär du överförande av din flyktingstatus till Finland

Gör så här:
  • Gör en skriftlig, fritt formulerad begäran till Migrationsverket i Finland. Ange i begäran varför du anser att Finland har blivit ansvarigt för din flyktingstatus. 
  • Bifoga till begäran följande handlingar:
    • Ditt samtycke till att Migrationsverket skickar en förfrågan om dig till den stat som beviljat dig flyktingstatus. Använd blanketten som du hittar på vår webbplats: blanketten. Samtycket ska helst vara på engelska eftersom den skickas till den stat som beviljat dig flyktingstatus tillsammans med förfrågan.
    • Ditt resedokument för flykting eller ditt nationella pass samt eventuella andra handlingar om din flyktingstatus. 
Du kan skicka begäran per post, fax eller e-post. Om du skickar begäran per e-post, använd krypterad e-post: securemail.migri.fi. 
 
Om du skickar ditt resedokument och eventuella andra handlingar om din flyktingstatus per post, skicka dem som rekommenderat brev. Du kan även lämna in dem till något av Migrationsverkets serviceställen. I så fall kan du lämna handlingarna i ett slutet kuvert i postlådan vid servicestället. Ditt ärende kan behandlas snabbare om du fyller i ett följebrev med uppgifterna om ditt ärende och lämnar in det tillsammans med handlingarna. Anteckna gärna ditt kundnummer och ärendets diarienummer på blanketten.
 

Överförande av flyktingstatus till en annan stat från Finland

Om du har fått flyktingstatus i Finland och vill överföra den till en annan stat, kontakta migrationsmyndigheterna i den staten.
 

Mer information

Bestämmelser om överförande av flyktingstatus finns i den europeiska överenskommelsen om överförande av ansvar för flyktingar