Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Äldre årsöversikter över migrationen 2009–2012

Årspublikationer om invandring

Europeiska migrationsnätverket publicerar varje år en årsöversikt av invandringsstatistiken. På nätverkets egen webbplats finns också aktuella rapporter, temastudier och jämförbar information från olika EU-medlemsstater.

Nyckeltal om immigration (emn.fi)

Under åren 2009–2012 publicerades årsöversikterna av Inrikesministeriet.