Hoppa till innehåll

Nyckeltal om invandring

Europeiska migrationsnätverket publicerar varje år en årsöversikt av invandringsstatistiken. På nätverkets egen webbplats finns också aktuella rapporter, temastudier och jämförbar information från olika EU-medlemsstater.

Emn.fi: Nyckeltal om immigration

Under åren 2009–2012 publicerades årsöversikterna av Inrikesministeriet.