Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Permanent uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar

Ansök om permanent uppehållskort som familjemedlem till en EU-medborgare om

 • din familjemedlem är medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och uppfyller villkoren för permanent uppehållsrätt,
 • du inte själv är medborgare i Europeiska unionen och
 • du har uppehållit dig lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren under en oavbruten period av 5 år.

Med ett permanent uppehållskort är det lätt att bevisa att du har permanent uppehållsrätt i Finland.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan
  6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan
  6 månader

 • Avgift för webbansökan
  52 €

 • Avgift för pappersansökan
  52 €

När du har permanent uppehållskort beror din uppehållsrätt i Finland inte längre på din familjemedlems uppehållsrätt.

Ett uppehållskort är i kraft 5 år. Kortet måste förnyas med 5 års mellanrum. Detta beror på att biometriska kännetecken sparas på chippet som finns på kortet.

Om du redan har ett permanent uppehållskort och giltighetstiden för ditt kort håller på att gå ut, ansöka om förnyande av uppehållskort.

Gör så här:

Se till att du uppfyller följande villkor:

Se till att du har alla nödvändiga bilagor:

Ansöka om uppehållskort:

Behållande av uppehållsrätt vid skilsmässa

Familjemedlemmar till en EU-medborgare som själva inte är unionsmedborgare förlorar inte sin uppehållsrätt vid skilsmässa om

 • äktenskapet har varat i minst 3 år, varav 1 år i Finland (äktenskapets längd räknas från den dag då äktenskapet ingicks till den dag då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in),
 • vårdnaden av EU-medborgarens barn genom överenskommelse mellan makarna eller genom ett domstolsbeslut har överlåtits på den make eller maka som inte är EU-medborgare,
 • detta är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter, såsom våld i äktenskapet, eller
 • den make eller maka som inte är unionsmedborgare genom överenskommelse mellan makarna eller genom ett domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett minderårigt barn och domstolen har fastställt att denna umgängesrätt ska utövas i Finland.

Du kan få ett permanent uppehållskort trots skilsmässa, om

 • du har vistats i Finland i minst 5 år,
 • 1 av de villkor som nämns ovan uppfylls och
 • det finns en av följande grunder för din vistelse i Finland, och villkoren för denna grund har uppfyllts i ditt fall sedan äktenskapet upplöstes: 
  • arbete
  • verksamhet som egenföretagare
  • studier med tillräckliga tillgångar
  • tillräckliga tillgångar.

Permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, EU_PYS_KORTTI

Fyll i ansökan i e-tjänsten