Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Den etiska rapporteringskanalen

Migrationsverket vill handla ansvarsfullt och öppet samt bidra till att upprätthålla förtroendet för myndigheterna. För att kunna främja ansvarsfullhet i vår verksamhet ber vi våra kunder och samarbetspartner att rapportera alla misstänkta missbruk. Med hjälp av rapportering får vi möjlighet att ingripa i missförhållanden och utveckla vår verksamhet.

Om du är kund hos Migrationsverket kan du anföra klagan på webbsidan förvaltningsklagan eller ge oss respons.

Om du är anställd vid en förläggning eller är Migrationsverkets samarbetspartner, använd den etiska rapporteringskanalen.

Rapportering:

Genom den etiska rapporteringskanalen kan du till exempel rapportera om följande:

  • Misstankar om brott och missbruk
  • Misstankar om missbruk av egendom
  • Misstankar om mutor och korruption
  • Upphandlingar
  • Diskriminering, trakasserier och andra frågor som gäller personalens välbefinnande.

Du behöver inte ha några bevis till stöd för dina misstankar, men rapporterna bör göras ärligt och i god tro. Det är förbjudet att lämna in avsiktliga, ogrundade eller irrelevanta rapporter.

Berättä också om den otillbörliga verksamhet i tillräcklig detalj så att vi kan utreda saken. De som behandlar rapporten kan vid behov be dig om tilläggsuppgifter.

Vi tar alla rapporter på allvar. Vi behandlar alla rapporter som inkommit genom rapporteringskanalen konfidentiellt och strävar efter att svara på dem genom kanalen inom tre månader.

Hur behandlas uppgifterna?

Migrationsverkets etiska rapporteringskanal har inrättats tillsammans med en opartisk och utomstående partner. Rapporten och de personuppgifter som ingår i den raderas inom en bestämd arkiveringstid när fallet är slutbehandlat.