Hoppa till innehåll

Flytta till Finland som forskare

Du behöver ett uppehållstillstånd för forskare om du kommer till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning, avlägga licentiatstudier eller författa en doktorsavhandling.

Om du är medborgare i en EU-stat, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland, men du måste registrera din uppehållsrätt.

Följ vår information till forskare på Instagram (instagram.com).

När kan jag få ett uppehållstillstånd för forskare? 

Du kan få ett uppehållstillstånd för forskare om du 

har avlagt högre eller lägre högskoleexamen och 
har ingått ett avtal med ett forskningsorgan om att bedriva forskning.

Du kan beviljas ett uppehållstillstånd enligt direktivet eller ett nationellt uppehållstillstånd för forskare.

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer på sidan D-visum

Du måste ha tillräckliga tillgångar för dina levnadskostnader i Finland

 • Om du står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du kunna försörja dig i Finland med inkomsterna från ditt förvärvsarbete under hela din vistelse i Finland.
  • Din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande. Om det inte finns något kollektivavtal, måste bruttolönen år 2024 vara minst 1 399 euro per månad. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.
 • Om du inte står i ett anställningsförhållande till forskningsorganet, måste du ha minst 1 000 euro per månad till ditt förfogande för dina levnadskostnader i Finland. Du kan trygga din försörjning med tillgångar eller även med andra inkomster än förvärvsinkomster, till exempel med ett forskarstipendium. Innan du kommer till Finland ska du se till att du har tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning:
  • Om du kommer till Finland för att bedriva forskning i högst ett år ska du ha tillräckliga medel för hela den tid som du bedriver forskning här.
  • Om du kommer till Finland för att bedriva forskning i minst ett år, måste du ha tillräckliga medel för minst ett år, i detta fall 12 000 euro.
  • Du beviljas uppehållstillstånd för två år, om du kommer till Finland för att bedriva forskning i minst två år och har 24 000 euro till ditt förfogande. Om du bara vill ansöka om uppehållstillstånd för ett år i sänder, måste du ha 12 000 euro till ditt förfogande på ditt eget konto. Din försörjning kontrolleras i samband med varje ansökan. Vid behov ber Migrationsverket om ytterligare utredningar om tillgångarnas ursprung.

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd här, har du rätt att arbeta som forskare redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut. 
 • Efter att du har fått uppehållstillstånd får du arbeta även med annat vid sidan av din forskning. Din huvudsyssla måste ändå vara forskning, och ditt forskningsarbete måste framskrida. När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket att ditt forskningsarbete framskrider och att det huvudsakliga syftet för din vistelse i landet fortfarande är forskning.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Familjemedlemmar

Om du får ett uppehållstillstånd för forskare, kan din make eller maka och dina barn beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband

Förbered dig på livet i Finland