Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av leverans av maskiner eller system

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om dina uppgifter hänför sig till leverans av enskilda maskiner, anordningar, produktionslinjer eller expertsystem som importerats till Finland eller som ska exporteras till utlandet.

Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd. Ditt arbete får pågå högst sex månader. Om ditt arbete pågår längre än sex månader, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten