Hoppa till innehåll

Automatiserat beslut

Med automatiserat beslut avses ett beslut som vårt system fattar automatiskt. I behandlingen av din ansökan kan ingå både automatiska faser och faser i vilka våra sakkunniga deltar.

Vårt system fattar ett automatiserat beslut endast när det är möjligt enligt lag. Automatiseringen grundar sig på de regler som Migrationsverket har fastställt. Med hjälp av dem kontrollerar vårt system att din ansökan uppfyller de villkor som anges i lagen. Beslutet fattas enligt de behandlingsregler som gäller vid tidpunkten för beslutet.

För närvarande kan du i vissa situationer få ett automatiserat beslut på följande ansökningar:

Så fattar vårt system ett automatiserat beslut

Du kan i vissa situationer få ett automatiserat beslut om din ansökan uppfyller de villkor som anges i lagen, du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland och du har fyllt i din ansökan noggrant så att alla uppgifter och bilagor finns med. Vårt system fattar ett automatiserat beslut genast när 

  • du har betalat behandlingsavgiften 
  • du har styrkt din identitet och
  • vårt system eller vår sakkunnig har kontrollerat att din ansökan uppfyller villkoren.

I behandlingen av ansökan ingår även faser i vilka myndigheter deltar. Om din ansökan är bristfällig eller kräver utredning, överförs behandlingen av ansökan till en av våra sakkunniga.

Det står i beslutet om det har fattats automatiskt. I beslutet står också hur du kontaktar oss om du vill få ytterligare uppgifter.

Fördelar med automatiserat beslutsfattande

  • Vårt system kontrollerar och avgör alla ansökningar av samma typ på samma sätt. 
  • En enhetlig behandling av ansökningar främjar en smidig, trygg och kontrollerad invandring.
  • Automatiserade beslut kan fattas snabbare än manuella beslut som fattas av våra sakkunniga.
  • När en del av sökandena får ett automatiserat beslut har våra sakkunniga i framtiden mer tid för att behandla andra ansökningar. På så sätt gör användningen av automatiserat beslutsfattande det möjligt att erbjuda ännu smidigare tjänster i framtiden.

Läs mer