Hoppa till innehåll

Begäran om klient- eller patientuppgifter

Denna blankett är avsedd för myndigheter för att be en örläggning om uppgifter om en klient eller patient. 

När du fyller i blanketten, beskriv så detaljerat som möjligt vilka uppgifter som begärs ut.

Fyll i en separat blankett för varje person som du behöver uppgifter om. Finns det flera personer vars uppgifter du behöver så ska du fylla i en egen blankett för var och en av dem.

Skicka in den ifyllda blanketten till oss per e-post till adressen migri@migri.fi. Om du vill skicka e-post till oss, använd Migrationsverkets Securemail-tjänst (securemail.migri.fi). Anvisningar om hur man använder Securemail-tjänsten finns på sidan Kontaktuppgifter.

Du kan också lämna in en ifylld blankett personligen till personens förläggning eller skicka begäran per brev.