Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Lägesbilden över invandringen i Finland

Migrationsverket vill bistå alla intresserade som använder sig av invandringsrelaterad information i vårt samhälle. Syftet med Invandringen till Finland-översikten (Maahanmuutto Suomeen) är att bidra med förståelse av invandringen till Finland och om de bakomliggande orsakerna.

Migrationsverket vill lyfta fram lättbegriplig information för allmänheten samt aktualiteter om invandringen till Finland. Invandringen till Finland-översikten belyser Migrationsverkets processer och ändringarna i dem på ett visuellt sätt.

Invandringen till Finland-översikten har producerats av sakkunniga som arbetar på Migrationsverket. 

Översikten har publicerats på finska.