Hoppa till innehåll

Medborgarskapsanmälan för tidigare finsk medborgare

Använd denna anmälan för att ansöka om finskt medborgarskap om du tidigare varit finsk medborgare. Du kan även ansöka om finskt medborgarskap för minderåriga barn som du är vårdnadshavare för. Då behöver du en blankettbilaga för barnen. Vilken blankettbilaga du ska använda beror på barnets ålder.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  12 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  12 månader

 • Avgift för webbansökan

  150 € / barn 80 €

 • Avgift för pappersansökan

  220 € / barn 100 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Se till att du uppfyller följande villkor:

 • Du har tidigare varit finsk medborgare.
  • Du måste själv ha tidigare varit finsk medborgare. Du kan inte få finskt medborgarskap efter anmälan endast på grund av att du är avkomling till en tidigare finsk medborgare. Om du vill reda ut, om du är eller har tidigare varit finsk medborgare, kan du be Migrationsverket att bestämma din medborgarskapsstatus.
 • Din identitet har utretts på ett tillförlitligt sätt.
  • Du kan styrka din identitet genom att visa tillförlitliga dokument (till exempel ditt pass) eller genom att ge annan information som anses tillförlitlig om åtminstone ditt namn, födelsedatum, medborgarskap och familjeförhållanden. När din identitet utreds tar man i beaktande de uppgifter som du tidigare har lämnat om din identitet.
 • Du har inte förlorat ditt finska medborgarskap på myndighetens initiativ.
  • Migrationsverket har rätt att besluta att du förlorar ditt finska medborgarskap om
   • du har lämnat oriktiga uppgifter i din tidigare medborgarskapsansökan
   • du har fått finskt medborgarskap på grund av din fars medborgarskap och faderskapet har upphävts.

Alla villkor måste uppfyllas innan du lämnar in din anmälan.

Medborgarskapsanmälan för tidigare finsk medborgare, KAN_7

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Specifika bilagor

 • Giltigt pass eller annan identitetshandling, om inget pass finns
 • Intyg över bestämmande av medborgarskap eller annat myndighetsintyg som visar när du har förvärvat ditt nuvarande medborgarskap och på vilka grunder. Utredningen behövs inte om uppgiften har registrerats i det finska befolkningsdatasystemet.
 • Födelseattest av vilken föräldrarna och födelseorten framgår, om dina uppgifter inte är registrerade i befolkningsdatasystemet.
 • Blankettbilaga för medsökandena: