Hoppa till innehåll
Tillfälligt skydd

Till barn som flytt från Ukraina

Berätta för polisen eller gränsmyndigheterna i Finland att du vill 
stanna i Finland

 • Polisen eller gränsmyndigheterna hjälper dig. De registrerar en ansökan för dig i Finland.
 • Du bör ansöka om tillfälligt skydd i Finland. 
 • Tillfälligt skydd är avsett just för dig som har tvingats fly från ditt hem i Ukraina. Du behöver inte motivera varför du söker tillfälligt skydd. 
 • Om du vill kan du också söka asyl. Du kan också söka asyl senare.

Du får ett boende och får gå i skola

 • Om du har kommit till Finland tillsammans med din vårdnadshavare får ni bo på en förläggning. Ni kan också bo hos släktingar eller bekanta. Ni är ändå alltid kunder på en förläggning.
 • Om du har kommit till Finland utan vårdnadshavare får du bo på ett grupphem. Där bor också andra barn som inte har vårdnadshavare i Finland. På grupphemmet finns alltid personal som du kan prata med och be om hjälp. Om du har släktingar i Finland bedömer förläggningen om du kan välja att bo hos dem.
 • Om du är 6−17 år gammal får du gå i skola i Finland.

Om du har kommit till Finland utan vårdnadshavare får du en 
företrädare

 • En vuxen utses att sköta dina ärenden. Den här vuxna personen kallas för din företrädare. Företrädaren utses av tingsrätten. Företrädaren hjälper dig eller sköter dina ärenden hos myndigheterna. 
 • Migrationsverket utreder med hjälp av din företrädare om du har kontakt med dina föräldrar eller om Migrationsverket kan hjälpa dig med det.
 • Om du funderar på något eller om någon behandlar dig illa ska du genast berätta om det för förläggningens eller grupphemmets personal. Du kan också berätta om det för polisen.
 • Förläggningens eller grupphemmets personal kan berätta mer om dina rättigheter och tjänster i Finland. Du kan också fråga dem om de här sakerna.