Information om asylprocessen

Förläggningen ger dig information om asylprocessen. Du blir kallad till en informationsträff där man går igenom följande material: