Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Organisation och kontaktuppgifter

Landinformationen är ett resultatområde vid Migrationsverkets enhet för juridisk service och landinformation.

Resultatområdets ledning

Landinformationschef Sirpa Ranta

 • Samordning av det internationella samarbetet inom landinformationen (IGC/COI, AMIF/MedCOI och EUAA/COI); EU- och EES-länderna; Oceanien; landinformationsdatabasen Tellus; kontaktperson för EUAA:s strategiska nätverk för information om ursprungsländer

Teamledare Mikko Nyman

 • Forskarnas närmaste chef, EUAA Training Curriculum/COI, MedCOI

Forskare, regioner

Mellanöstern och Nordafrika

 • Peter Sandelin
 • Mika Niskanen
 • Severi Raja-aho
 • Elina Ilvonen

Östafrika och södra Afrika, Västafrika, Latinamerika

 • Riku Santaharju
 • Sara Meriläinen
 • Emilia Mäki
 • Elina Mäntylä

Asien, Ryssland, OSS-stater och Balkan

 • Esa Ojala
 • Antero Leitzinger
 • Mikael Kujala
 • Johanna Laine
 • Maria Kyrönlahti
 • Mikko Lehikoinen

Planerare, landinformationsdatabasen Tellus

 • Daniel Grant
 • Tomi Jääskeläinen