Meny
Våra tjänster

Organisation och kontaktuppgifter

Landinformationen är ett resultatområde vid Migrationsverkets enhet för juridisk service och landinformation.

Resultatområdets ledning

Landinformationschef Sirpa Ranta

 • Samordning av det internationella samarbetet inom landinformationen (IGC/COI, AMIF/MedCOI och EASO/COI); EU- och EES-länderna; Oceanien; landinformationsdatabasen Tellus; kontaktperson för EASO:s strategiska nätverk för information om ursprungsländer

Teamledare Mikko Nyman

 • Forskarnas närmaste chef, EASO Training Curriculum/COI, MedCOI

Projektchef Satu Ruotsalainen

 • AMIF/FAKTA-projekt

Forskare, regioner

Mellanöstern och Nordafrika

 • Peter Sandelin
 • Mika Niskanen
 • Elina Mäntylä
 • Tiina Hyyppä

Östafrika och södra Afrika, Västafrika

 • Riku Santaharju
 • Sara Meriläinen
 • Emilia Mäki

Asien, Amerika och Östeuropa

 • Elisa Rekola
 • Esa Ojala
 • Antero Leitzinger
 • Mikael Kujala
 • Maria Kyrönlahti

Planerare, landinformationsdatabasen Tellus

 • Daniel Grant
 • Tomi Jääskeläinen

Migrationsbiblioteket

 • Specialplanerare Nina Korhonen
 • Planerare Sampsa Saarinen