Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader.

Med denna ansökningsblankett kan du också ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållskort, om du inte uppfyller kraven för beviljande av permanent uppehållstillstånd.

Denna ansökan kan lämnas in endast i Finland.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan
  6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan
  6 månader

 • Avgift för webbansökan
  54 €

 • Avgift för pappersansökan
  54 €

Se till att du uppfyller följande villkor:

Gör så här:

1

Bekanta dig noggrant med webbplatsen migri.fi.

 • Där kan du läsa om registrering av uppehållsrätt och om uppehållskort för familjemedlemmar. På sidan finns också omfattande instruktioner om hur du kan använda våra tjänster.

2

Se till att du uppfyller villkoren för uppehållskort.

3

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella.

4

Fyll i ansökan noggrant.

 • Lämna in din ansökan i vår e-tjänst Enter Finland. Om du inte kan använda vår e-tjänst, kan du fylla i en pappersansökan.
 • Om Migrationsverket måste be dig komplettera din ansökan, fördröjs handläggningen av ditt ärende.

5

Boka en tid vid Migrationsverkets serviceställe.

 • Boka en tid online på webbsidan migri.vihta.com.
 • Om du ansöker om uppehållskort i vår e-tjänst Enter Finland, måste du besöka Migrationsverkets serviceställe för att styrka din identitet.
 • Om du ansöker om uppehållskort med en pappersansökan, måste du personligen lämna in den och betala en behandlingsavgift vid Migrationsverkets serviceställe.
 • Ta med dig alla bilagor.

6

Migrationsverket meddelar dig när ett beslut har fattats i ditt ärende.

 • Migrationsverket kontaktar dig vid behov.
 • Du behöver inte kontakta Migrationsverket medan handläggningen av din ansökan pågår.
 • Migrationsverket ber dig om mer information vid behov.

Bilagor

 • ett foto
 • ett giltigt pass
 • om du är en EU-medborgares make eller maka, ett intyg över äktenskapet eller det registrerade partnerskapet
 • om du är en EU-medborgares sambo, en utredning om att ni bor tillsammans eller har ett barn som ni har gemensam vårdnad om
 • om du är en EU-medborgares barn eller en släkting som är beroende av EU-medborgaren för din försörjning, en utredning om släktskapsförhållandet
 • om du är en övrig anhörig,
  • en handling som utfärdats av en myndighet i ursprungs- eller utreselandet, som styrker att du
   • är ekonomiskt beroende av EU-medborgaren; eller
   • ingår i EU-medborgarens hushåll; eller
   • bevis på allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att EU-medborgaren ger dig personlig omvårdnad

Om din familjemedlem är finsk medborgare, bifoga till ansökan en utredning som visar att din familjemedlem har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet och att ni har bott tillsammans i ett annat EU-land.

Vanligtvis visar man upp en legaliserad handling utfärdad av en myndighet som intyg över familjebandet. Legalisering behövs inte för handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett nordiskt land eller i ett EU-land.

Rätt att arbeta

Som en familjemedlem till en EU-medborgare kan du börja arbeta omedelbart efter att du kommit till Finland och din familjemedlem bor i Finland eller ska flytta till Finland.

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland, EU_KORTTI

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons till Europeiska kommissionen! Om du vill ge respons till Migrationsverket, gå till sidan migri.fi/respons.