Hoppa till innehåll
Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland

Ansök om uppehållskort som familjemedlem till en EU-medborgare om

 • du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz,
 • du inte själv är medborgare i en EU-medlemsstat och
 • du vistas i Finland över 3 månader.

Uppehållskortet utfärdas i regel för 5 år. Om du avser att vistas i Finland en kortare tid än 5 år, får du ett uppehållskort för den tid du vistas i Finland.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan
  6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan
  6 månader

 • Avgift för webbansökan
  52 €

 • Avgift för pappersansökan
  52 €

Ansök om ett nytt uppehållskort innan ditt uppehållskort löper ut. Efter att du har uppehållit dig lagligt i Finland under en oavbruten period av 5 år kan du ansöka om permanent uppehållskort som familjemedlem till en EU-medborgare.

Gör så här:

Se till att du uppfyller följande villkor:

Se till att du har alla nödvändiga bilagor:

När ansökan lämnas in ska bilagorna visas upp i original och tillsammans med en auktoriserad översättning till finska, svenska eller engelska, om de inte har upprättats på något av dessa språk.

Du behöver inte skaffa översättningar av sådana officiella handlingar som har utfärdats av en myndighet i ett EU-land och som gäller födelse, äktenskap, registrerat partnerskap eller dödsfall, om du bifogar till handlingen ett flerspråkigt standardformulär som har utfärdats av myndigheten i fråga.

Ansöka om uppehållskort:

Rätt att arbeta

Som familjemedlem till en EU-medborgare får du börja arbeta genast när du har kommit till Finland. Din familjemedlem måste bor i Finland. Du har obegränsad rätt att arbeta: du får arbeta utan begränsningar inom vilken bransch som helst.

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland, EU_KORTTI

Fyll i ansökan i e-tjänsten