Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, men inte själv är unionsmedborgare, och du önskar vistas i Finland i över tre månader.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan
  1–2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan
  2–3 månader

 • Avgift för webbansökan
  54 €

 • Avgift för pappersansökan
  54 €

Se till att du uppfyller följande villkor:

Rätt att arbeta

Om du är en familjemedlem till en EU-medborgare kan du börja arbeta omedelbart när du har kommit till Finland.

Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland, EU_KORTTI

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny