Medborgarskapsanmälan

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen efter anmälan eller på ansökan. Medborgarskapsanmälan är ett snabbare och billigare sätt att söka medborgarskap. Följande grupper kan få finskt medborgarskap efter anmälan:

  • barn som föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far eller till en finsk mor som inte har fött barnet
  • adoptivbarn som är 12–17 år gamla
  • tidigare finska medborgare
  • medborgare i ett nordiskt land
  • unga vuxna som är 18–22 år gamla och har bott i Finland tillräckligt länge.