Meny

Medborgarskapsanmälan

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen efter anmälan eller på ansökan. Medborgarskapsanmälan är ett snabbare och billigare sätt att söka medborgarskap. Följande grupper kan få finskt medborgarskap efter anmälan:

  • barn som föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far eller till en finsk mor som inte har fött barnet
  • adoptivbarn som är 12–17 år gamla
  • tidigare finska medborgare
  • medborgare i ett nordiskt land
  • unga vuxna som är 18–22 år gamla och har bott i Finland tillräckligt länge.