Svara snabbt på begäran om komplettering

Läs noggrant igenom de anvisningar som du får och svara på begäran så fort som möjligt men senast inom den utsatta tiden.

Din ansökan kan avgöras även om du inte skickar in de begärda tilläggsutredningarna inom den utsatta tiden. Om ansökan är bristfällig, kan du få ett negativt beslut.

Lämna in tilläggsutredningarna i e-tjänsten eller per post

  • Om du har lämnat in din ansökan i vår e-tjänst, logga in i tjänsten och skicka tilläggsutredningarna via den. Eftersom du valde att lämna in ansökan i e-tjänsten måste du sköta hela ansökningsprocessen i tjänsten.
  • Om du har ansökt med en pappersblankett, rekommenderar vi att du skickar tilläggsutredningarna till oss per post.
  • Om du ändå vill lämna in dina dokument personligen, kan du göra det på ett av Migrationsverkets serviceställen under öppettiderna. Lägg handlingarna i ett kuvert och kuvertet i postlådan.

 

Meny