Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Svara snabbt på begäran om komplettering

Läs noggrant igenom de anvisningar som du får och svara på begäran så fort som möjligt men senast inom den utsatta tiden.

Din ansökan kan avgöras även om du inte skickar in de begärda tilläggsutredningarna inom den utsatta tiden. Om ansökan är bristfällig, kan du få ett negativt beslut.

Lämna in tilläggsutredningarna i e-tjänsten eller per post

Om du skickar dina tilläggsutredningar per post, fyll i ett följebrev med uppgifterna om ditt ärende. Ange ditt kundnummer och diarienumret på ditt ärende på följebrevsblanketten.