Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Tekniska fel och avbrott i e-tjänsten Enter Finland

Tekniska fel

I e-tjänsten Enter Finland förekommer det ibland tekniska fel som påverkar användningen av tjänsten. På denna sida uppdaterar vi information om aktuella tekniska fel och anvisningar i felsituationer.

Avbrott

I e-tjänsten Enter Finland förekommer det ibland avbrott då det inte går att logga in på tjänsten. Vi informerar alltid om avbrott på ingångssidan för Enter Finland.

Vanligtvis är det fråga om avbrott på 2–4 timmar. Ytterst sällan pågår de längre än 24 timmar.

Du behöver inte meddela Migrationsverket om du inte kan logga in på Enter Finland. Du behöver alltså inte vidta några åtgärder om du har problem med inloggning.

Gör så här under avbrott i Enter Finland:

1. Vänta tills du kan logga in dig

När avbrottet är över tar vi bort meddelandet om avbrottet på Enter Finlands ingångssida.

2. Om du inte kan logga in på Enter Finland följande dag, följ dessa anvisningar för olika situationer:

1. Du har fått en begäran om komplettering som du ännu inte har besvarat

  • Vänta tills avbrottet är över och du kan logga in på Enter Finland igen. Svara på kompletteringsbegäran genast när du kan logga in dig.
  • Om du inte hinner svara på kompletteringsbegäran före tidsfristen, kan du be om mer tid. Då kan tidsfristen förlängas med två veckor.
    • Ring till Migrationsverkets rådgivningstjänst och be om mer tid för att svara på kompletteringsbegäran. Berätta att du inte har kunnat svara på kompletteringsbegäran på grund av ett avbrott i Enter Finland som pågått längre än en dag.
    • När du får mer tid, har du två veckor på dig att svara på kompletteringsbegäran, även om den ursprungliga tidsfristen skulle gå ut. Du kan fortfarande få automatiska meddelanden där du ombes svara på kompletteringsbegäran före den ursprungliga tidsfristen. Du kan ignorera dessa meddelanden. Inställningarna för automatiska meddelanden förändras inte trots att kundtjänsten ger dig mer tid för att svara på kompletteringsbegäran.

2. Du måste fort skicka in din ansökan 

  • Vänta tills avbrottet är över och du kan logga in på Enter Finland igen. Skicka in din ansökan genast när du kan logga in dig. 

3. Du har fått ett beslut i e-tjänsten Enter Finland

  • Vänta tills avbrottet är över och du kan logga in på Enter Finland igen. Du kan läsa beslutet när avbrottet är över.