Hoppa till innehåll

Att vänta på ett beslut

Efter asylsamtalet ställs din ansökan i en behandlingskö för att senare tas till behandling av en beslutsfattare.

På vår webbplats finns ett behandlingstidstest som du kan använda för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut.

Behandlingstiden varierar från person till person beroende på sökandens situation. Någon som har kommit till Finland samtidigt med dig kan få sitt beslut innan du får ditt beslut. Detta är helt normalt. Du kan alltså vänta i lugn och ro på ditt beslut. Migrationsverket kontaktar dig om något saknas i din ansökan.

Medan din ansökan behandlas kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering.

Läs mer under punkten Livet på förläggningen.

Se på videon om att vänta på beslut på Migrationsverkets YouTube-kanal. Du kan se på videon på nio olika språk: arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, sorani, finska, turkiska och ryska.

Förfrågningar om asylansökningar 

Ärenden som gäller asylsökande behandlas under sekretess enligt lag. Uppgifter om dessa ärenden får endast lämnas ut till dig själv eller till din lagliga företrädare. Syftet med sekretess är att skydda din integritet och säkerhet. Vi kan inte försäkra oss om identiteten på den som kontaktat oss per e-post eller i telefon. Därför kan vi inte svara på förfrågningar om asylansökningar per e-post eller per telefon eller lämna uppgift om huruvida en person är klient vid Migrationsverket. 

Vid behov kan du skicka en förfrågan om behandlingen av din egen ansökan per e-post till adressen migri@migri.fi. Skicka din förfrågan som ett krypterat e-postmeddelande genom tjänsten securemail.migri.fi. Då svarar vi dig personligen per brev till den adress du har meddelat Migrationsverket.

Det hör inte till förläggningspersonalens uppgifter att fråga om handläggningsskedet för din ansökan på dina vägnar. Personalen kan dock ge dig råd om hur du kan göra en förfrågan eller hur du kan få ett biträde.

Om du har ett rättsligt biträde

Du kan också be ditt rättsliga biträde hjälpa dig med förfrågan. Ditt biträde kan använda vår e-tjänst Enter Finland för biträden och företrädare. I tjänsten kan ditt biträde

  • följa handläggningen av din ansökan
  • bifoga tilläggsutredningar till ansökan
  • begära handlingar som gäller ditt ärende direkt till sitt Enter Finland-konto och
  • ta emot Migrationsverkets begäranden om komplettering och svara på dem direkt i tjänsten.

Stanna i Finland under den tid din ansökan behandlas

Du får inte lämna Finland medan din ansökan behandlas. Din ansökan förfaller, det vill säga den behandlas inte längre,

  • om du inte har kunnat kontaktas på två månader eller
  • om myndighererna får veta att du har lämnat Finland.