Att vänta på ett beslut

Efter asylsamtalet ställs din ansökan i en behandlingskö för att senare tas till behandling av en beslutsfattare.

På vår webbplats finns ett behandlingstidstest som du kan använda för att beräkna när du ungefär kommer att få ditt beslut.

Behandlingstiden varierar från person till person beroende på sökandens situation. Någon som har kommit till Finland samtidigt med dig kan få sitt beslut innan du får ditt beslut. Detta är helt normalt. Du kan alltså vänta i lugn och ro på ditt beslut. Migrationsverket kontaktar dig om något saknas i din ansökan.

Ärenden som gäller asylsökande behandlas under sekretess enligt lag. Uppgifter om dessa ärenden får lämnas ut endast till sökanden eller till sökandens lagliga företrädare. Syftet med sekretess är att skydda sökandens integritet och säkerhet. Vi kan inte försäkra oss om identiteten på den som skickat ett e-postmeddelande till oss. Därför kan vi inte svara på meddelanden som berör en asylansökan per e-post och lämna uppgift om huruvida den person som förfrågan gäller är klient vid Migrationsverket eller om sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut. Om du skickar en förfrågan som gäller din egen asylansökan per e-post, svarar vi dig personligen per brev till den adress du har meddelat Migrationsverket. Om du har ett rättsligt biträde, kan du också be honom eller henne om hjälp med att göra en förfrågan.

Medan din ansökan behandlas kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering.

Läs mer under punkten Livet på förläggningen.

Se vår video om att vänta på beslut.