Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för vårdnadshavare om barnet är finsk medborgare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är vårdnadshavare till ett barn under 18 som är finsk medborgare.

 • Förväntad behandlingstid

  6 månader / fortsatt tillstånd 6 månader

 • Avgift för webbansökan

  470 €

 • Avgift för pappersansökan

  520 €

Barnet är finsk medborgare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller använd pappersblanketten.

4

Betala ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning behöver inte vara tryggad.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förran du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i Finland bosatt barnets pass och av alla sidor med anteckningar
 • Familjeutredningsblankett PK3_plus (fylls i av barnet som bor i Finland)
 • Utredning om att du lagligen vistas i den stat där du lämnar in ansökan
 • Blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)
 • Födelseattest för barnet som bor i Finland med information om barnets föräldrar (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Utredning om vårdnaden om barnet som bor i Finland (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)

Specifika bilagor

 • Intyg över fastställande av faderskap (om barnet är fött utom äktenskap) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Beslut om adoption (om barnet är ett adoptivbarn) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Intyg över skilsmässa (om barnets föräldrar har skilt sig) (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)
 • Dödsattest (om barnets förälder har dött) (måste legaliseras om den inte har utfärdats i ett nordiskt land eller i ett EU-land)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för vårdnadshavare till barn bosatt i Finland, OLE_PH3

Fyll i ansökan i e-tjänsten