Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete inom kultur eller konst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska arbeta yrkesmässigt inom kultur eller konst.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd för att arbeta i Finland, måste du kunna försörja dig i Finland på din lön under hela den tid som uppehållstillståndet gäller.
 • När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket hur mycket lön du har fått under giltighetstiden för ditt föregående uppehållstillstånd. 
 • När du verkar yrkesmässigt inom kultur eller konst, kan din lön utgöras av ett stipendium.

Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som arbetare inom kultur eller konst, redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör dock senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut.
 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

 

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • arbetsavtal, bindande arbetserbjudande eller annat juridiskt avtal (de centrala villkoren i arbetet)
 • examensbetyg
 • utredning om din arbetshistoria inom kultur eller konst (arbetsintyg från tidigare arbetsgivare eller motsvarande utredning)
 • ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd)

 

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten