Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete inom kultur eller konst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska arbeta yrkesmässigt inom kultur eller konst. Du måste redan ha fått arbete innan du ansöker om uppehållstillstånd.

Du måste till exempel ha relevant arbetserfarenhet eller utbildning för att kunna anses verka yrkesmässigt inom kultur eller konst. Din arbetsgivare måste säkerställa att du har den yrkesfärdighet som krävs i arbetet.

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att utföra det arbete för vilket ditt uppehållstillstånd har beviljats.
 • Du har rätt att arbeta som anställd inom konst redan innan du beviljas tillstånd, om 
  • du befinner dig i Finland när du ansöker om uppehållstillstånd,
  • du är en professionell konstnär och
  • ditt visum är giltigt eller du vistas visumfritt i Finland.
  • Din rätt att arbeta innan du beviljas uppehållstillstånd upphör senast efter tre månader eller när giltighetstiden för ditt visum går ut. 
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas. Läs mer på sidan Att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland