Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för den som har slutfört forskning i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om

 • du har forskat och slutfört forskning i Finland
 • du har fått arbete i Finland, du bedriver näringsverksamhet eller är verksam som företagare.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på denna grund oavsett vilket tillstånd du har haft under din forskning. Om du har slutfört forskning i Finland, behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för företagare.

Du kan ansöka om detta tillstånd när du har slutfört din forskning. Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg över doktorsexamen eller ett intyg från forskningsorganet om att du har slutfört din forskning.

Du kan ansöka om D-visum samtidigt som du ansöker om uppehållstillstånd om din arbetsgivare är certifierad. Med D-visum kan du resa in i Finland genast när det har fattats ett positivt beslut om ditt uppehållstillstånd och du har fått D-viseringsmärket i ditt pass. Läs mer om D-visum.

Även din make eller maka och dina barn kan ansöka om D-visum, om de ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem. Läs mer på sidan Flytta till en familjemedlem i Finland

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd månader / fortsatt tillstånd månader

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan:

När kan jag börja arbeta?

Första uppehållstillstånd

Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd. När du beviljas uppehållstillstånd har du obegränsad rätt att arbeta.

Fortsatt tillstånd

Om ditt nuvarande tillstånd är ett uppehållstillstånd för forskare och du ansöker om fortsatt tillstånd för den som har slutfört forskning i Finland innan ditt nuvarande tillstånd går ut, får du fortsätta arbeta eller inleda ett nytt arbete redan innan du beviljas fortsatt tillstånd. Du har obegränsad rätt att arbeta. Läs mer på sidan Att arbeta under behandlingen av ansökan om fortsatt tillstånd.

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Förbered dig på livet i Finland