Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för person som har slutfört sin forskning i Finland

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete, om du har kommit till Finland för att bedriva forskning och du har slutfört din forskning. Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  2–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för papperansökan

  2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 410 € / fortsatt tillstånd 260 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 610 € / fortsatt tillstånd 330 €

Personer som har slutfört sin forskning i Finland

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Du måste även uppfylla följande villkor

1

Du har slutfört din forskning i Finland.

 • Du kan ansöka om detta uppehållstillstånd även om det har gått flera år sedan du slutförde din forskning och lämnade Finland. Det finns ingen tidsgräns för när du måste ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete efter att du slutfört din forskning.
 • Om ditt uppehållstillstånd för forskare fortfarande är i kraft och du har hittat ett arbete, kan du ansöka om fortsatt tillstånd på grund av arbete.
 • Det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland måste vara arbete.

 

2

Du måste ha ett undertecknat arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

 • Du måste ha ett arbete i Finland innan du ansöker om uppehållstillstånd. Om du har fått ett arbetserbjudande av en arbetsgivare, måste arbetsgivaren bekräfta att han eller hon faktiskt kommer att anställa dig. Detta sker oftast genom att man ingår ett arbetsavtal.
 • Ditt arbetsavtal måste följa kollektivavtalet för branschen. Om branschen inte har ett eget kollektivavtal, ska ditt arbetsavtal basera sig på den praxis som gäller arbetstagare som är verksamma i motsvarande uppgifter på arbetsmarknaden.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen.

  Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Tillståndsspecifika bilagor

 • intyg om doktorsexamen, om din forskning avser en doktorsavhandling
 • bekräftelse från forskningsorganet om slutförd forskning, om din forskning inte avser en doktorsavhandling
 • arbetsavtal eller bindande arbetserbjudande (de centrala villkoren i arbetet)

Rätt att arbeta

Första uppehållstillstånd: Du får inte börja arbeta förrän du har beviljats uppehållstillstånd. När du beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete har du obegränsad rätt att arbeta.

Fortsatt tillstånd: Om du ansöker om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd för forskare går ut, får du fortsätta arbeta eller inleda en ny anställning redan innan din ansökan om fortsatt tillstånd har avgjorts. Du har obegränsad rätt att arbeta, oberoende av vad du har studerat. Du får till exempel arbeta heltid. Om du får ett negativt beslut på din ansökan om fortsatt tillstånd, får du inte fortsätta att arbeta trots att du överklagar beslutet.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten