Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för återflyttare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du hörde till den förflyttade befolkningen från Ingermanland som år 1943 och 1944 förflyttades till Finland och efter krigsslutet återsändes till Sovjetunionen eller om du tjänstgjorde i finska armén under åren 1939 till 1945.

 • Förväntad behandlingstid

  8–11 månader

 • Avgift för pappersansökan

  520 €

Återflyttare som tjänstgjort i finska armén

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

 • Du tjänstgjorde i finska armén åren 1939–1945.
 • Du har en bostad i Finland.
  • Du kan hyra eller köpa en bostad på den privata marknaden. Att flytta till en släkting som vistas permanent i Finland är också möjligt. Du måste ha tillgång till en bostad inom sex månader efter att du lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd.

Din försörjning behöver inte vara tryggad.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta förran du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • ett giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto (poliisi.fi) eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (pdf) (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • intyg eller utredning om bostaden
  • Du måste ha tillgång till en bostad inom sex månader efter att du lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd.
 • utredning om din anknytning till Finland
  • intyg över att du tjänstgjorde i Finlands armé under åren 1939–1945
 • intyg över namnändringar.

Ansökan om uppehållstillstånd för återflyttare, OLE_IN

Fyll i en pappersansökan