Hoppa till innehåll

Behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år

Du förlorar automatiskt ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år om

 • du har medborgarskap i en annan stat vid sidan av ditt finska medborgarskap och
 • du saknar tillräcklig anknytning till Finland.

Du förlorar inte ditt finska medborgarskap om du har tillräcklig anknytning till Finland

Din anknytning till Finland är tillräcklig om

 • du är född i Finland och har din hemkommun i Finland när du fyller 22 år, eller
 • du har bott i Finland eller i ett annat nordiskt land (Danmark, Island, Norge eller Sverige) sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år, eller
 • du som 18–21-åring
  • har sökt eller fått finskt pass eller identitetskort, eller
  • har fullgjort eller för tillfället fullgör beväringstjänst eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor i Finland, eller
  • har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan, eller
  • har meddelat en finsk beskickning eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att du vill behålla ditt finska medborgarskap.

Har du fått ett brev om att du riskerar att förlora ditt medborgarskap?

Migrationsverket meddelar dig om du riskerar att förlora ditt finska medborgarskap och har möjlighet att behålla ditt medborgarskap. Vi skickar meddelandet varje år till finska medborgare som fyller 18 år och som har haft sin hemkommun i Finland i mindre än sju år och vars adress finns i befolkningsdatasystemet.

Om du får ett brev från Migrationsverket om att du kan förlora ditt finska medborgarskap, lönar det sig att meddela en finsk beskickning eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Du kan inte lämna meddelandet till ett honorärkonsulat eller till Migrationsverket. Du måste lämna ett skriftligt meddelande som innehåller dina personuppgifter och uppgift om att du vill behålla ditt finska medborgarskap.
Om du automatiskt förlorar eller behåller ditt finska medborgarskap, kommer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att föra in uppgiften i befolkningsdatasystemet och meddela dig om detta.

Om du förlorar ditt medborgarskap

Du kan återfå ditt medborgarskap efter anmälan om du har förlorat ditt finska medborgarskap vid 22 års ålder på grund av att du saknat tillräcklig anknytning till Finland. Läs mer på sidan Medborgarskapsanmälan för tidigare finsk medborgare.

Ditt barn förlorar inte samtidigt sitt finska medborgarskap om du automatiskt förlorar ditt finska medborgarskap.