Hoppa till innehåll

Behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år

En finsk medborgare som också har medborgarskap i en annan stat kan automatiskt förlora sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder. Migrationsverket kontaktar dig om du riskerar att förlora medborgarskapet. Du kan behålla ditt finska medborgarskap om du har en tillräcklig anknytning till Finland.

Förlust av finskt medborgarskap vid 22 års ålder

Du förlorar automatiskt ditt finska medborgarskap när du fyller 22 år om

 • du har medborgarskap i en annan stat vid sidan av ditt finska medborgarskap och
 • du saknar tillräcklig anknytning till Finland.

Ditt barn förlorar inte samtidigt sitt finska medborgarskap om du automatiskt förlorar ditt medborgarskap.

Tillräcklig anknytning

Om du har tillräcklig anknytning till Finland behåller du ditt finska medborgarskap. Din anknytning är tillräcklig om du

 • är född i Finland och din hemkommun är i Finland när du fyller 22 år, eller
 • har bott i Finland eller i ett annat nordiskt land (Danmark, Island, Norge eller Sverige) i sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år, eller
 • är 18–21 år gammal och
  • har ansökt om finskt pass/identitetskort eller har fått finskt pass/identitetskort, eller
  • har gjort eller håller på att göra din värnplikt, civiltjänst eller frivilliga militärtjänst för kvinnor i Finland, eller
  • har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan, eller
  • har anmält till en finsk beskickning utomlands eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland att du vill behålla ditt medborgarskap. Du kan inte göra anmälan till ett honorärkonsulat eller till Migrationsverket. Du får formulera anmälan fritt, och den ska vara skriftlig.

Information om risken för att förlora ditt medborgarskap

Migrationsverket meddelar de personer med finskt medborgarskap, som har haft sin hemkommun i Finland i mindre än sju år, om risken för att förlora sitt medborgarskap och om möjligheten att behålla det.

Varje år skickas meddelandet till de personer som under året fyller 18 år och har en registrerad adress i befolkningsdatasystemet. Därför är det viktigt att dina aktuella uppgifter finns i befolkningsdatasystemet. Du kan kontrollera dina uppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  Om du automatiskt förlorar eller behåller ditt finska medborgarskap, kommer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att föra in uppgiften i befolkningsdatasystemet och meddelar dig om detta.

Om du redan har förlorat ditt finska medborgarskap

Du kan få tillbaka ditt medborgarskap efter anmälan om du har förlorat ditt finska medborgarskap vid 22 års ålder på grund av att du saknar tillräcklig anknytning till Finland.

Sök medborgarskap med

Medborgarskapsanmälan för tidigare finsk medborgare, KAN_7.