Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Styrkande av identitet utomlands

Om du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands, ska du besöka en finsk beskickning för att styrka din identitet. Alternativt kan du styrka din identitet vid ett VFS tillståndscenter.

Du måste ha ett giltigt pass eller annat resedokument. Du måste också vistas lagligen i det land där du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd.

Om du inte är medborgare i det land där du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd, måste du visa upp ett dokument som visar att din vistelse är laglig enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Oftast visar man upp ett uppehållstillstånd eller visum som bevis på laglig vistelse. Du kan också visa upp ett intyg, utfärdat av UNHCR eller en myndighet i det land där du vistas, som visar att du har registrerats som flykting eller som person som söker flyktingstatus i det land där du lämnar in din ansökan.

Att uträtta ärenden vid en finsk beskickning

Du måste ha ett giltigt pass eller ett annat resedokument, och du måste vistas lagligen i det land där du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd.

Om du inte är medborgare i det land där du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd, måste du visa upp ett dokument som visar att din vistelse är laglig enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Oftast visar man upp ett uppehållstillstånd eller visum som bevis på laglig vistelse. Du kan också visa upp ett intyg, utfärdat av UNHCR eller en myndighet i det land där du vistas, som visar att du har registrerats som flykting eller som person som söker flyktingstatus i det land där du lämnar in din ansökan.

Migrationsverket kan inte påverka var du kan besöka en beskickning för att ansöka om uppehållstillstånd. Finlands Utrikesministerium fattar beslut om vid vilken beskickning du ska sköta ditt ärende. Du hittar mer information på Utrikesministeriets webbplats samt på beskickningarnas egna webbplatser. Till exempel medborgare i Irak eller Syrien hittar mer information på webbplatsen för Finlands ambassad i Ankara.

Intervju vid ansökan

Om den finska beskickning där du intervjuas ligger i ett annat land än beskickningen som du besökte för att lämna in din ansökan om uppehållstillstånd, måste du vid intervjun ha med dig ett intyg om att du lagligen vistas i det land där intervjun genomförs. Intervjun genomförs inte utan detta intyg.

Att uträtta ärenden vid ett VFS tillståndscenter

Ett VFS tillståndscenter är en extern tjänsteleverantör och Utrikesministeriets officiella samarbetspartner som tar emot ansökningar om uppehållstillstånd. Om du besöker ett VFS tillståndscenter för att styrka din identitet, registreras dina uppgifter inte automatiskt i befolkningsdatasystemet, vilket betyder att du inte får en personbeteckning. Du kan begära registrering i efterhand hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om du har ansökt om uppehållstillstånd genom expressfilen och styrkt din identitet vid ett VFS tillståndscenter, bekanta dig med webbsidan för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om expressfilen. Där får du mer information om hur man får en finsk personbeteckning.