Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Att uträtta ärenden vid en finsk beskickning

Du måste ha ett giltigt pass eller ett annat resedokument, och du måste vistas lagligen i det land där du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd.

Om du inte är medborgare i det land där du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd, måste du visa upp ett dokument som visar att din vistelse är laglig enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Oftast visar man upp ett uppehållstillstånd eller visum som bevis på laglig vistelse. Du kan också visa upp ett intyg, utfärdat av UNHCR eller en myndighet i det land där du vistas, som visar att du har registrerats som flykting eller som person som söker flyktingstatus i det land där du lämnar in din ansökan.

Migrationsverket kan inte påverka var du kan besöka en beskickning för att ansöka om uppehållstillstånd. Finlands Utrikesministerium fattar beslut om vid vilken beskickning du ska sköta ditt ärende. Du hittar mer information på Utrikesministeriets webbplats samt på beskickningarnas egna webbplatser. Till exempel medborgare i Irak eller Syrien hittar mer information på webbplatsen för Finlands ambassad i Ankara.

Intervju vid ansökan

Om den finska beskickning där du intervjuas ligger i ett annat land än beskickningen som du besökte för att lämna in din ansökan om uppehållstillstånd, måste du vid intervjun ha med dig ett intyg om att du lagligen vistas i det land där intervjun genomförs. Intervjun genomförs inte utan detta intyg.