Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Styrkande av identitet utomlands

Om du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands, Måste du styrka din identitet på

  • en finsk beskickning eller
  • ett VFS tillståndcenter.

Att uträtta ärenden vid en finsk beskickning

Du måste ha ett giltigt pass eller ett annat resedokument, och du måste vistas lagligen i den stat där du lämnar in din ansökan.

Om du inte lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd i den stat där du är medborgare, måste du visa upp ett dokument som visar att din vistelse är laglig enligt lagstiftningen i den aktuella staten. Oftast visar man upp ett uppehållstillstånd eller visum som bevis på laglig vistelse. Du kan också visa upp ett intyg, utfärdat av UNHCR eller en myndighet i den stat där du vistas, som visar att du har registrerats som flykting eller som person som söker flyktingstatus i den stat där du lämnar in din ansökan.

Migrationsverket kan inte påverka vilken beskickning du ska besöka. Finlands utrikesministerium fattar beslutet om vid vilken beskickning man kan uträtta sina ärenden. Du hittar mer information på Utrikesministeriets webbplats (finlandabroad.fi). På ingångssidan ska du välja ditt utreseland. På de landspecifika sidorna hittar du information om vilken beskickning eller vilket VFS-tillståndscenter du kan besöka för att styrka din identitet. 

Att uträtta ärenden vid ett VFS tillståndscenter

I vissa länder tas ansökningarna om uppehållstillstånd emot av externa tillståndcenter som drivs av VFS Global. VFS Global är Utrikesministeriets officiella samarbetspartner. På Utrikesministeriets webbplats (finlandabroad.fi) hittar du information om var kan du styrka din identitet. Du hittar också anvisningar för uträttande av ärenden på verksamhetsställets webbsidor.

Om du styrker din identitet på ett VFS-tillståndcenter där enbart en representant för VFS verifierar din identitet, blir du inte registrerad i befolkningsdatasystemet. Detta innebär att du inte automatiskt får en personbeteckning. Du kan begära registering i efterhand hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi). Om du har ansökt om uppehållstillstånd genom expressfilen och styrkt din identitet på ett VFS-tillståndscenter, får du information om hur man ansöker om en finsk personbeteckning på sidan Expressfilen på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Intervju vid ansökan

Processen för ansökan om uppehållstillstånd kan innefatta ett muntligt hörande (intervju). Hörandet kan ordnas på en finsk beskickning eller ett VFS-tillståndscenter. Platsen för hörandet anges i kallelsen. Du måste ta med dig ett dokument som visar att din vistelse är laglig i den stat där intervjun ordnas, till exempel ett resedokument, uppehållstillstånd eller visum. Om du inte har ett sådant dokument, blir du inte intervjuad.