Hoppa till innehåll

Försörjningsförutsättning för studerande

Du måste själv betala dina levnadskostnader i Finland. När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för studier, kan du inte trygga din försörjning genom att arbeta.

Se till, att du har tillräckligt med pengar för hela den tid dina studier tar 

Du kan beviljas ett uppehållstillstånd för studier för hela studietiden. Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader.

 • Om dina studier varar i ett år eller längre, 
  • ska du redogöra i din ansökan hur du tänker trygga din försörjning i Finland under det första året
  • måste du ha 6 720 euro på ditt bankkonto när du lämnar in din ansökan. 
 • Om dina studier tar mindre än ett år, måste du ha 560 euro per månad till ditt förfogande.

En del läroanstalter stöder sina studerandes liv i Finland

 • Om läroanstalten ordnar avgiftsfri inkvartering för dig, måste du ha minst 280 euro per månad till ditt förfogande.
 • Om du får både avgiftsfri inkvartering och avgiftsfria måltider vid läroanstalten, måste du ha minst 195 euro per månad till ditt förfogande.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, kan du också trygga din försörjning genom att arbeta

Ditt arbete får dock inte försena dina studier, utan dina studier måste hela tiden framskrida normalt.

Studieavgifter

Studier vid högskolor eller universitet är i regel avgiftsbelagda.

Om du betalar studieavgiften innan du kommer till Finland,

 • bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd en utredning om den betalda avgiften. 
 • Dessutom måste du ha tillräckligt med pengar för att leva i Finland.

Om du betalar studieavgiften först efter att du kommit till Finland,

 • bifoga till din ansökan en utredning om att du har tillräckligt med pengar för att såväl betala studieavgiften som att trygga din egen försörjning. 
 • Du kan inte betala studieavgiften med de pengar som du behöver för att leva i Finland. 

Om du har fått ett stipendium som täcker din studieavgift,

 • bifoga läroanstaltens intyg över stipendiet till din ansökan om uppehållstillstånd. 
 • Dessutom måste du ha tillräckligt med pengar för att leva i Finland.

Hur kan jag bevisa min försörjning?

Bifoga till ansökan ett kontoutdrag som visar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. Av kontoutdraget ska framgå kontoinnehavarens namn, bankens namn och valutan.

 • Du måste ha tillräckligt med pengar på ditt eget bankkonto som endast är i ditt personliga bruk.
  • Du kan ha bankkontot i vilket land som helst, men du måste ha rätt att använda kontot i Finland. Du måste kunna ta ut pengar från kontot i Finland.
  • Om du är minderårig eller en utbytesstuderande, kan du och din vårdnadshavare ha ett gemensamt konto. Kontoutdraget måste nämna att du också har rätt att använda kontot.
 • Sponsoravtal av släktingar, bekanta eller arbetsgivare godkänns inte, utan tillgångarna ska vara överförda till ditt eget konto. 
  • Om du har fått tillgångarna till exempel av dina föräldrar eller släktingar (en sponsor), kan Migrationsverket vid behov be om ytterligare utredningar om tillgångarnas ursprung.
 • Om din läroanstalt erbjuder till exempel gratis boende och måltider, ska du bifoga till din ansökan ett intyg över de förmåner som läroanstalten erbjuder.
 • Om du har beviljats ett stipendium för dina studier av en stat, en organisation eller en läroanstalt, ska du bifoga beslutet om stipendiet till ansökan.

När du ansöker om fortsatt tillstånd,

 • ska du bifoga till din ansökan ett kontoutdrag som visar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. 
  • En insättning på ett finskt bankkonto är det lättaste och pålitligaste sättet att visa att din försörjning är tryggad.
 • Om du förvärvsarbetar, ska du bifoga till din ansökan ditt arbetsavtal och ett löneintyg för de senaste tre månaderna. 

Om bilagorna inte är på finska, svenska eller engelska, ska du låta en auktoriserad översättare översätta dem. Bifoga översättningarna till din ansökan.