Hoppa till innehåll

Försörjningsförutsättning för studerande

Du måste själv betala dina levnadskostnader i Finland. Studerande har svårt att hitta arbetsplatser i Finland. När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för studier, kan du inte trygga din försörjning genom att arbeta.

Innan du kommer till Finland ska du se till att du har tillräckligt med pengar för hela din studietid. Du kan beviljas uppehållstillstånd för studier för två år, om du kan bevisa att du har en tryggad utkomst under denna tid. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och för att täcka dina andra kostnader. Detta betyder att du måste ha 13 440 euro till ditt förfogande om du ska vistas i Finland i två år. Om du bara vill ansöka om uppehållstillstånd för ett år, måste du ha 6 720 euro till ditt förfogande på ditt eget bankkonto. Din försörjning kontrolleras i samband med varje ansökan. Vid behov ber Migrationsverket om ytterligare utredningar om tillgångarnas ursprung.

En del läroanstalter stöder sina studerandes liv i Finland. Om läroanstalten ordnar avgiftsfri inkvartering för dig, måste du ha minst 280 euro per månad till ditt förfogande. Om du får både avgiftsfri inkvartering och avgiftsfria måltider vid läroanstalten, måste du ha minst 195 euro per månad till ditt förfogande.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, kan du också trygga din försörjning genom att arbeta. Ditt arbete får dock inte försena dina studier, utan dina studier måste hela tiden framskrida normalt.

Studieavgifter

Om du studerar vid en högskola eller ett universitet, är dina studier i regel avgiftsbelagda. Om du betalar studieavgiften innan du kommer till Finland, ska du bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd en utredning av den betalda studieavgiften. Dessutom måste du ha tillräckliga tillgångar för din försörjning.

Om du betalar studieavgiften först efter att du kommit till Finland, ska du bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd en utredning av att du har tillräckliga tillgångar för att såväl betala studieavgiften som att trygga din egen försörjning. Du kan inte använda beloppet som du behöver för din försörjning för att täcka studieavgiften.

Om du har fått ett stipendium som täcker din studieavgift, ska du bifoga läroanstaltens intyg över stipendiet till din ansökan om uppehållstillstånd. Dessutom måste du ha tillräckliga tillgångar för din försörjning.

Kom ihåg att du måste betala din studieavgift varje år under dina studier. Du kan inte arbeta så mycket vid sidan om dina studier att du skulle kunna spara tillräckliga tillgångar till studieavgiften genom att arbeta.

Hur kan jag bevisa min försörjning?

  • Bifoga till din ansökan ett kontoutdrag som visar att du har tillräckliga tillgångar på ditt konto. Av kontoutdraget ska framgå kontoinnehavarens namn, bankens namn och valutan.
  • Du måste ha tillgångarna på ditt eget bankkonto som är endast i ditt personliga bruk.
  • Om du är minderårig eller en utbytesstuderande, kan du och din vårdnadshavare ha ett gemensamt konto. Kontoutdraget måste nämna att du också har rätt att använda kontot.
  • Sponsoravtal av släktingar, bekanta eller arbetsgivare godkänns inte, utan tillgångarna ska vara överförda till ditt eget konto.
  • Om du har fått tillgångarna till exempel av dina föräldrar eller släktingar (en sponsor), kan Migrationsverket vid behov be om ytterligare utredningar om tillgångarnas ursprung..
  • Du kan ha bankkontot i vilket land som helst, men du måste ha rätt att använda kontot i Finland. Du måste kunna ta ut pengar från kontot i Finland.
  • Om din läroanstalt erbjuder till exempel gratis boende och måltider, bifoga till din ansökan ett intyg över de förmåner som läroanstalten erbjuder.
  • Om du har beviljats ett stipendium för dina studier av en stat, en organisation eller en läroanstalt, bifoga beslutet om stipendiet till ansökan.
  • När du ansöker om fortsatt tillstånd, är en insättning på ett finskt bankkonto det lättaste och pålitligaste sättet att visa att din försörjning är tryggad.
  • Om bilagorna inte är på finska, svenska eller engelska, ska du låta en auktoriserad översättare översätta dem. Bifoga översättningarna till din ansökan.