Hoppa till innehåll

Försörjningsförutsättning för studerande

Du kan beviljas uppehållstillstånd för studier för hela studietiden. Du måste kunna försörja dig i Finland. När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för studier, kan du inte trygga din försörjning genom att arbeta.

Redogör i din ansökan för hur du tryggar din försörjning i Finland under det första året

Du måste ha tillräckliga tillgångar för att leva i Finland under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Du måste ha minst 560 euro per månad till ditt förfogande för att kunna betala för boende och mat och täcka dina andra kostnader. Om du ännu inte har betalat studieavgiften, måste du ha tillräckligt med pengar för att betala den. 

Om dina studier tar

 • ett år eller längre, måste du ha 6 720 euro på ditt bankkonto när du lämnar in din ansökan
 • mindre än ett år, måste du ha 560 euro per månad till ditt förfogande.

Om du har fått ett stipendium för dina levnadskostnader i Finland, bifoga ett intyg över stipendiet till din ansökan. Stipendiebeloppet avräknas från försörjningsförutsättningen. Till exempel: Du ska studera i Finland i ett år och du får ett stipendium på 2 000 euro för dina levnadskostnader i Finland. I detta fall måste du bifoga till din ansökan ett kontoutdrag som visar att du har 4 720 euro på ditt konto (6 720 euro − 2 000 euro = 4 720 euro). 

En del läroanstalter stöder sina studerandes liv i Finland

 • Om läroanstalten ordnar avgiftsfri inkvartering för dig, måste du ha minst 280 euro per månad till ditt förfogande.
 • Om du får både avgiftsfri inkvartering och avgiftsfria måltider vid läroanstalten, måste du ha minst 195 euro per månad till ditt förfogande.

Studieavgifter

Studier vid högskolor eller universitet är i regel avgiftsbelagda.

Om du har betalat studieavgiften redan innan du lämnar in din ansökan:

 • Bifoga till din ansökan om uppehållstillstånd en utredning om den betalda avgiften.
 • Dessutom måste du ha tillräckligt med pengar för att leva i Finland. 

Om du betalar studieavgiften först efter att du har lämnat in din ansökan:

 • Du måste ha tillräckligt med pengar på ditt konto för första årets studieavgift och för att leva i Finland när du lämnar in din ansökan.  
 • Du kan inte betala studieavgiften med de pengar som du behöver för att leva i Finland. 

Om du har fått ett stipendium som täcker din studieavgift: 

 • Bifoga läroanstaltens intyg över stipendiet till din ansökan om uppehållstillstånd.  
 • Dessutom måste du ha tillräckligt med pengar för att leva i Finland. 

Läs mer på sidan Studieavgifter.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, kan du också trygga din försörjning genom att arbeta

Med uppehållstillstånd för studier får du utföra avlönat arbete i 30 timmar per vecka i genomsnitt inom vilken bransch som helst. Några veckor kan du arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka. Ditt arbete får dock inte försena dina studier, utan dina studier måste hela tiden framskrida normalt. Läs mer om rätt att arbeta.

Migrationsverket får uppgifter om dina löner och förmåner ur inkomstregistret. Du behöver alltså inte bifoga intyg över dina löner och förmåner till din ansökan. Om vi behöver ytterligare utredningar från dig, skickar vi dig en begäran om komplettering. Läs mer på sidan Inkomstregistret.

Hur kan jag bevisa min försörjning?

Redogör i din ansökan för hur du tryggar din försörjning i Finland under det första året.

Bifoga till ansökan ett kontoutdrag (från de senaste tre månaderna) som visar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. Av kontoutdraget ska framgå kontoinnehavarens namn, bankens namn och valutan.

 • Du måste ha tillräckligt med pengar på ditt eget bankkonto som endast är i ditt personliga bruk.
  • Om du betalar studieavgiften först efter att du har lämnat in din ansökan om uppehållstillstånd, måste pengarna för studieavgiften finnas på ditt konto när du lämnar in din ansökan.
  • Du kan ha bankkontot i vilket land som helst, men du måste ha rätt att använda kontot i Finland. Du måste kunna ta ut pengar från kontot i Finland.
  • Om du är minderårig eller en utbytesstuderande, kan du och din vårdnadshavare ha ett gemensamt konto. Kontoutdraget måste nämna att du också har rätt att använda kontot.
 • Sponsoravtal av släktingar, bekanta eller arbetsgivare godkänns inte, utan pengarna ska vara överförda till ditt eget konto. 
  • Om du har fått pengarna till exempel av dina föräldrar eller släktingar (en sponsor), kan Migrationsverket vid behov be om ytterligare utredningar om pengarnas ursprung. Du kan till exempel lämna in ett beskattningsintyg eller kontoutdrag som bevis på sponsorns tillgångar.
 • Om din läroanstalt erbjuder till exempel gratis boende och måltider, ska du bifoga till din ansökan ett intyg över de förmåner som läroanstalten erbjuder.
 • Om du har beviljats ett stipendium för dina studier av en stat, en organisation eller en läroanstalt, ska du bifoga beslutet om stipendiet till ansökan.

När du ansöker om fortsatt tillstånd,

 • ska du bifoga till din ansökan ett kontoutdrag som visar att du har tillräckligt med pengar på ditt konto.
  • En insättning på ett finskt bankkonto är det lättaste och pålitligaste sättet att visa att din försörjning är tryggad.
 • Om du förvärvsarbetar, ska du bifoga till din ansökan ditt arbetsavtal.
  • Du behöver inte skicka oss lönespecifikationer. Vi får dina inkomstuppgifter ur inkomstregistret. Om vi behöver ytterligare utredningar från dig, skickar vi dig en begäran om komplettering.

Om bilagorna inte är på finska, svenska eller engelska, ska du låta en auktoriserad översättare översätta dem. Bifoga översättningarna till din ansökan.

Söker du dessa sidor?