Hoppa till innehåll

Arbetsgivarens Enter Finland

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på webben, kan du komplettera uppgifterna om arbetet och om ditt företag i ansökan i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare samt betala behandlingsavgiften på arbetstagarens vägnar. 

Så att vi kan vara säkra på att du har rätt att uträtta ärenden i e-tjänsten på ditt företags vägnar använder vi tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Tjänsten kan inte användas om ansökan grundar sig på flera anställningsförhållanden.

När du skapar ett nytt konto i arbetsgivarens Enter Finland, kan du inte följa din arbetstagares ansökningar som blivit anhängiga tidigare. 

Hur ska jag agera när jag vill använda Enter Finland för arbetsgivare?

 1. Innan du skapar ett konto ska du be om fullmakt att representera ditt företag eller din förening i tjänsten Suomi.fi. Välj fullmakten Arbetsrelaterad invandring. Läs anvisningarna om hur man ber om fullmakt på webbplatsen Suomi.fi.
 2. Skapa ett konto i Enter Finland för arbetsgivare.
 3. Du kan komplettera arbetstagarens ansökan för din del. Arbetstagaren ska först ge sitt samtycke till att du kompletterar ansökan. Arbetstagaren kan ge sitt samtycke i sin egen ansökan i Enter Finland på sidan ”Uppgifter om arbetet”.
  • Under den första delen av sidan kan arbetstagaren ge sitt samtycke till att ansökan delas med arbetsgivaren. Där finns också anvisningar om vad arbetsgivaren ska göra om arbetstagaren delar ansökan.
  • Om arbetstagaren väljer att ge sitt samtycke till att arbetsgivaren kompletterar ansökan, inverkar detta val bland annat på vilka bilagor som krävs för ansökan. Arbetstagaren behöver inte längre bifoga till exempel blankett TY6_plus till sin ansökan, eftersom du som arbetsgivare kan komplettera uppgifterna om anställningsvillkoren direkt i Enter Finland för arbetsgivare. Då behövs det inga pappersblanketter.
  • I sin ansökan uppger arbetstagaren även ditt företags FO-nummer. Med hjälp av numret kopplas du senare ihop med arbetstagarens ansökan.

I Enter Finland för arbetsgivare kan du

 • betala ansökan på din arbetstagares vägnar.
 • lägga till bilagor på din arbetstagares vägnar. Du behöver inte skicka dem till din arbetstagare.
 • följa statusen på ansökan direkt i e-tjänsten, vilket betyder att du inte behöver köa till vår telefontjänst.
 • få del av Migrationsverkets beslut och arbets- och näringsbyråns delbeslut, om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare.
  • När det gäller de övriga ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av arbete delger Migrationsverket beslutet endast arbetstagaren. I Enter Finland för arbetsgivare kan du dock se när beslut har fattats i ärendet, fast du inte kan se själva beslutshandlingen. 
 • göra den anmälan om arbetstagare som krävs enligt utlänningslagen om du anställer en tredjelandsmedborgare.
 • ta emot begäranden om komplettering och svara på dem.

I Enter Finland för arbetsgivare kan du inte

komplettera ansökningar för flera arbetstagare samtidigt. Ansökan ska kompletteras separat för varje arbetstagare. Det är inte heller möjligt att samtidigt bifoga handlingar till flera ansökningar.