Hoppa till innehåll

Arbetsgivarens Enter Finland

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på webben, kan du fylla i uppgifter om arbetet och om ditt företag för arbetstagarens ansökan i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare. Du kan också betala för ansökan på arbetstagarens vägnar. Du kan direkt i Enter Finland följa hur handläggningen av arbetstagarens ansökan framskrider och behöver inte köa till vår telefontjänst.

För att vara säkra på att du har rätt att uträtta ärenden i Enter Finland på ditt företags vägnar använder vi tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Stegen i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare

Gör så här:

Arbetstagaranmälan

Du måste lämna in en arbetstagaranmälan om du anställer arbetstagare som kommer utanför EU- och EES-länderna och som redan har ett giltigt uppehållstillstånd och rätt att arbeta.

Arbetstagaranmälan är en anmälan som lämnas in till arbets- och näringsbyrån. Den ska enligt lag lämnas in, om du anställer en arbetstagare utanför EU. Läs mer om arbetstagaranmälan på TE-tjänsters webbplats.

Om det inte går att använda arbetsgivarens Enter Finland, lämna in arbetstagaranmälan till arbets- och näringsbyrån på en pappersblankett.

Du behöver inte lämna in en arbetstagaranmälan, om din arbetstagare håller på att ansöka om uppehållstillstånd och du redan har fyllt i eller kommer att fylla i anställningsvillkoren i din arbetstagares ansökan.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.