Hoppa till innehåll

Arbetsgivarens Enter Finland

Om din arbetstagare ansöker om uppehållstillstånd på webben, kan du fylla i uppgifter om arbetet och om ditt företag för arbetstagarens ansökan i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare. Du kan också betala för ansökan på arbetstagarens vägnar. Du kan direkt i Enter Finland följa hur handläggningen av arbetstagarens ansökan framskrider och behöver inte köa till vår telefontjänst.

För att vara säkra på att du har rätt att uträtta ärenden i Enter Finland på ditt företags vägnar använder vi tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Stegen i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare

Gör så här:

Vem kan uträtta ärenden på ett företags vägnar i e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare?

För att vara säkra på att du har rätt att uträtta ärenden i Enter Finland på ditt företags vägnar använder vi tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

När du vill uträtta ärenden på ditt företags vägnar, kontrolleras dina rättigheter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet, föreningsregistret eller fullmaktsregistret (fullmakter som getts i Suomi.fi-fullmakter).

Arbetstagaranmälan

Du måste lämna in en arbetstagaranmälan om du anställer arbetstagare som kommer utanför EU- och EES-länderna och som redan har ett giltigt uppehållstillstånd och rätt att arbeta. Du behöver inte lämna in en arbetstagaranmälan, om din arbetstagare håller på att ansöka om uppehållstillstånd och du redan har fyllt i eller kommer att fylla i anställningsvillkoren i din arbetstagares ansökan.

Arbetstagaranmälan är en anmälan som lämnas in till arbets- och näringsbyrån. Den ska enligt lag lämnas in, om du anställer en arbetstagare utanför EU. Läs mer om arbetstagaranmälan på TE-tjänsters webbplats.

Om det inte går att använda arbetsgivarens Enter Finland, lämna in arbetstagaranmälan till arbets- och näringsbyrån på en pappersblankett.

Du kan också be chattroboten Kamu om råd! Du hittar Kamu längst ner till höger på våra webbsidor. Skriv ”jag är arbetsgivare” i kommentarfältet under Kamu. Då ger Kamu dig råd som är avsedda för arbetsgivare.