Hoppa till innehåll

På vilka grunder kan man få asyl?

Du kan få asyl i Finland om du känner välgrundad fruktan för förföljelse i ditt hemland eller i ditt permanenta bosättningsland på grund av

  • ditt ursprung
  • din religion
  • din nationalitet
  • din tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller
  • din politiska uppfattning.

Dessutom förutsätts att du på grund av din fruktan inte vill använda dig av myndigheternas skydd i ditt hemland eller ditt permanenta bosättningsland.

Migrationsverket prövar om du kan beviljas asyl. Kriterierna för att få asyl definieras noggrant i lagen och i de internationella avtal som Finland har förbundit sig till.

Se vår video om olika typer av uppehållstillstånd som kan beviljas när du har sökt asyl.