Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för praktik

Ansök om uppehållstillstånd för praktik om du kommer till Finland för arbetspraktik eller för oavlönad praktik genom ett praktikprogram, såsom Erasmus+. Du kan beviljas uppehållstillstånd för praktik för högst 18 månader.

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 12 månader / fortsatt tillstånd 1 månad

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 23 månader / 

  fortsatt tillstånd 23 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 170 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gör så här när du ansöker om uppehållstillstånd för praktik

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Arbetspraktik

Om du kommer till Finland för arbetspraktik, måste du uppfylla ett av de följande villkoren:

 • Du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd för arbetspraktik inom högst två år från att ha avlagt din högskoleexamen. 
 • Du deltar i ett studieprogram som leder till en högskoleexamen och praktikbranschen motsvarar dina studier.
 • Du är 18–30 år och studerar finska eller svenska vid en högskola utanför Finland.
 • Du är 18–30 år och studerar vid en högskola utanför Finland och praktikbranschen motsvarar dina studier eller din examen.

Du ska också ansöka om uppehållstillstånd för arbetspraktik om du kommer till Finland för en sådan arbetspraktik som ingår i något av följande:

 • ett mellanstatligt avtal
 • medborgarorganisationers utbytesprogram.

Om du kommer till Finland som praktikant i anställningsförhållande inom ramen för en företagsintern förflyttning av personal, ska du ansöka om ICT-uppehållstillstånd

Du kan inte få ett uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik i följande fall:

 • Du har ställning som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU-uppehållstillstånd).

 

Villkoren för arbetspraktik i Finland

Oavlönat praktikprogram

Villkoren för praktik i Finland genom ett oavlönat praktikprogram

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

När kan jag börja praktiken?

Du får börja praktiken efter att du har beviljats uppehållstillstånd. Du får utföra endast arbete som ingår i praktiken.

Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att utföra praktik medan din ansökan behandlas. Anvisningar om att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas gäller också praktik.

Bifoga följande handlingar till ansökan

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd.
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (pdf) (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten