Hoppa till innehåll

Du måste ansöka om uppehållskort om du inte är en EU-medborgare men är en familjemedlem till en EU-medborgare eller till någon som är medborgare i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

Familjemedlemmar till en EU-medborgare är

 • en make eller maka eller en sambo
  • Med sambon jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i samma hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, om
   • de har bott tillsammans i minst två år eller
   • de har gemensam vårdnad om ett barn eller
   • det finns andra vägande skäl.
 • ett barn som är under 21 år gammalt eller beroende av EU-medborgaren för sin försörjning
  • Barnet måste vara under 21 år gammalt eller en avkomling i rakt nedstigande led, till exempel ett barn eller barnbarn, till EU-medborgaren eller dennes make eller maka och vara beroende av EU-medborgaren för sin försörjning.
 • en förälder som är beroende av EU-medborgaren för sin försörjning
  • En släkting i rakt uppstigande led till EU-medborgaren eller dennes make eller maka, till exempel mor, far, morförälder eller farförälder, som är beroende av EU-medborgaren för sin försörjning.
 • en vårdnadshavare, om EU-medborgaren är minderårig
 • en annan anhörig
  • En annan anhörig jämställs med en EU-medborgares familjemedlem oavsett medborgarskap, om
   • han eller hon i utreselandet för sin försörjning är beroende av den EU-medborgare som har primär uppehållsrätt eller har ingått i hans eller hennes hushåll. En annan anhörig till EU-medborgarens make eller maka räknas i regel inte som familjemedlemmar till EU-medborgaren.
   • eller det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att EU-medborgaren ger den anhöriga personlig omvårdnad.

Om du är en medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland.

Denna ansökningsguide hjälper dig att hitta rätt ansökan. Genom att svara på frågorna kommer du till en sida där du kan läsa om ansökningsvillkoren och de bilagor som måste bifogas till ansökan. Därefter kan du börja fylla i dina uppgifter i ansökningsblanketten i e-tjänsten Enter Finland.

Ansökningsguiden är avsedd som ett hjälpmedel för dig. Vi sparar inte dina svar.