Hoppa till innehåll

Betalningsförpliktelser

Ett villkor för beviljande av finskt medborgarskap är att du har uppfyllt dina offentligrättsliga betalningsförpliktelser. Detta betyder att du måste ha betalat till exempel

  • dina skatter
  • dina böter
  • ditt statsgaranterade studielån
  • dina sjukhusavgifter
  • ditt underhållsbidrag.

Om du inte har skött dina skyldigheter, bedömer Migrationsverket om du har försummat dina betalningsförpliktelser väsentligt. Då tar vi hänsyn till om du har försökt att sköta dina betalningar enligt din betalningsförmåga och om du till exempel har gjort en betalningsplan och följt planen. En väsentlig försummelse av underhållsskyldighet, skatter och böter kan vara ett hinder för att få medborgarskap.