Hoppa till innehåll

Betalningsförpliktelser

För att kunna få finskt medborgarskap måste du ha betalat

  • dina skatter
  • dina böter
  • dina sjukhusavgifter
  • ditt underhållsbidrag
  • betalningsposterna för ditt statsgaranterade studielån.

Du får inte heller ha FPA-förmåner som ska drivas in genom utsökning.

Om du inte har skött alla betalningar, tar vi hänsyn till

  • hur stor och viktig betalning det är fråga om
  • om du har försökt sköta betalningen 
  • om du till exempel har gjort upp en betalningsplan och följt planen.

Det är möjligt att du inte kan få medborgarskap, om du har försummat dina betalningsförpliktelser.