Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Besked om beslut (delgivning)

Det är mycket viktigt att du anger dina exakta kontaktuppgifter i ansökan för att du ska kunna få besked om beslutet.

Ansökte du om första uppehållstillstånd?

Om du lämnade in din ansökan i e-tjänsten:

  • Du får besked om beslutet genom ditt eget konto i e-tjänsten Enter Finland.

Om du lämnade in en pappersansökan:

  • Om du lämnar in din ansökan utomlands, delges beslutet av den finska beskickning som du har angett i ansökningsblanketten som det ställe som du besöker och som delger beslutet.
  • Om du lämnar in din ansökan i Finland, delges beslutet av polisen eller per post av Migrationsverket i Finland.

En anknytningsperson som bor i Finland får beslutet för kännedom per post.

Om du ansökte om ett uppehållstillstånd för arbetstagare, får du både ett beslut om uppehållstillstånd av Migrationsverket och ett delbeslut av arbets- och näringsbyråns arbetstillståndsenhet. Beslutet skickas också till din arbetsgivare. Din arbetsgivare delges alltid åtminstone delbeslutet.

Ansökte du om fortsatt tillstånd?

Om du lämnade in din ansökan i e-tjänsten:

  • Du får besked om beslutet genom ditt eget konto i e-tjänsten Enter Finland.

Om du lämnade in en pappersansökan:

  • Beslutet delges av polisen eller per post av Migrationsverket i Finland.

Ansökte du om asyl?

När Migrationsverket har avgjort din asylansökan, är det antingen Migrationsverket eller polisen som delger dig beslutet.

Beslutet delges dig på ditt modersmål eller på ett språk som du förstår. Vid behov använder vi en tolk eller översättare till hjälp vid delgivningen.

Läs mer:

Ansökte du om resedokument?

Migrationsverket skickar beslutet som ett rekommenderat brev till den adress du uppgett. Om beslutet är positivt, får du samtidigt ditt resedokument.

Med resedokument avses i detta sammanhang ett främlingspass eller ett resedokument för flykting.

Ansökte du om finskt medborgarskap?

Om du lämnade in en pappersansökan:

  • Beslutet delges per post av Migrationsverket.
  • En del av de beslut som skickas i pappersform skickas med mottagningsbevis. Då ska du hämta beslutet på posten.

Om du lämnade in din ansökan i e-tjänsten:

  • Du får besked om beslutet genom ditt eget konto i e-tjänsten Enter Finland.

Visa upp din identitetshandling på posten

Om du måste hämta beslutet på posten, måste du visa upp din identitetshandling där. Kontrollera på postens webbplats vilka identitetshandlingar posten godkänner.

Om du inte har en identitetshandling som posten godkänner, kan du ge en fullmakt åt någon annan som har en identitetshandling som godkänns.

Mer information om fullmakter finns på postens webbplats. På postens webbplats hittar du också en färdig fullmaktsblankett.