Hoppa till innehåll

Karriär hos oss

Vid Migrationsverket kan du arbeta med en mångfald arbetsuppgifter som berör immigration och med internationella och samhälleligt betydelsefulla frågor. Vi har över 1 300 anställda på 11 olika orter. Hos oss jobbar experter på invandring, migrationsforskare och sakkunniga i personalförvaltning, ekonomiförvaltning och kommunikation samt inom social- och hälsovårdsbranschen och IT-branschen. Vi värdesätter sakkunskap, en öppen och serviceinriktad inställning, samarbetsförmåga och en aktiv och orädd attityd i fråga om utveckling.

En effektiv och välmående personal med förnyelseförmåga spelar en nyckelroll i utvecklingen av vår verksamhet. Vi har anställda i olika åldrar och med varierande bakgrund. Vi stöder personalens välbefinnande i arbetet genom att bland annat erbjuda lunchförmån, omfattande företagshälsovård och kultur- och motionsförmåner.

Kom med och utveckla vår verksamhet!

Högskolepraktik

Vi har varje år tiotals högskolepraktikanter som jobbar med mångsidiga uppgifter vid olika enheter. En förutsättning för praktiken är att läroanstalten har beviljat högskolepraktikanten praktikstöd för åtminstone en del av praktiken. Praktikens minimilängd är tre månader.

Vi publicerar våra praktikplatser alltid i början av året på webbplatsen Valtiolle.fi.

Lediga arbetsplatser

Våra lediga arbetsplatser listas nedan. Platsannonserna publiceras på webbplatsen Valtiolle.fi där du hittar alla statliga arbetsplatser som är lediga.