Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd på grund av familjeband

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeband. Samma familjeband (t.ex. äktenskap med samma make eller maka) existerar fortfarande och du vill ansöka om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av detta familjeband.

Om din familjemedlem inte är densamma som tidigare, använd ansökan om första tillstånd. På följande sidor hittar du den blankett som passar dig:

 • Min make eller maka är i Finland
 • Mitt barn är i Finland
 • Min vårdnadshavare är i Finland
 • Jag har en annan anhörig i Finland
 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  4–7 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  4–7 månader

 • Avgift för webbansökan

  160 € / barn 180 

 • Avgift för pappersansökan

  430 € / barn 250 

Observera:

Om du fick ditt första uppehållstillstånd på någon annan grund och ansöker om fortsatt tillstånd på grund av familjeband, välj den ansökan som är avsedd för dig. Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, får Migrationsverket uppgifter om dina löner och förmåner ur inkomstregistret. Du behöver alltså inte bifoga intyg över dina löner och förmåner till din ansökan. Om vi behöver ytterligare utredningar från dig, skickar vi dig en begäran om komplettering. Läs mer på sidan Inkomstregistret.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

 • Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får fortsätta arbeta även under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Du får inte fortsätta arbeta om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

Fortsatt tillstånd på grund av familjeband, OLE_JATKO_PS

Fyll i ansökan i e-tjänsten