Hoppa till innehåll

Fortsatt tillstånd på grund av familjeband

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd, om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeband och du ansöker om fortsatt tillstånd på grund av samma familjeband.

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av ett annat familjeband än tidigare och du lämnar in en pappersansökan, använd en blankett som är avsedd för ansökan om första uppehållstillstånd. .I så fall hittar du den blankett som passar dig på följande sidor:

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  6 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  6 månader

 • Avgift för webbansökan

  170 € / barn 180 

 • Avgift för pappersansökan

  430 € / barn 250 

Observera:

Om du fick ditt första uppehållstillstånd på någon annan grund och du ansöker om fortsatt tillstånd på grund av familjeband, välj ansökan utifrån ditt familjeband. Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, får Migrationsverket uppgifter om dina löner och förmåner ur inkomstregistret. Du behöver alltså inte bifoga intyg över dina löner och förmåner till din ansökan. Om vi behöver ytterligare utredningar från dig, skickar vi dig en begäran om komplettering. Läs mer på sidan Inkomstregistret.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får fortsätta arbeta även under tiden som din ansökan om fortsatt tillstånd behandlas, om du lämnar in ansökan innan ditt föregående tillstånd går ut. Du får inte fortsätta arbeta om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående uppehållstillstånd har gått ut.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

Fortsatt tillstånd på grund av familjeband, OLE_JATKO_PS

Fyll i ansökan i e-tjänsten