Hoppa till innehåll

Resedokument

Främlingspass och resedokument för flykting är resedokument som överlåts i stället för nationellt pass. De utgör inga officiella identitetsbevis, inte ens om de saknar anteckning om icke-verifierad identitet. Officiella identitetsbevis (identitetskort) kan ansökas om hos polisen.

Den som har ett främlingspass eller ett resedokument för flykting får återvända från utlandet till Finland om både hans eller hennes resedokument och uppehållstillstånd är giltiga.

Uppehållstillståndet syns

  • som separat uppehållstillståndskort, om det är beviljat efter den 1 januari 2012
  • som uppehållstillståndsmärke fäst vid resedokumentet, om tillståndet är beviljat före den 31 december 2011.

Biometriska resedokument

Finland införde biometriska pass den 21 augusti 2006. Alla resedokument som har beviljats i Finland efter det är försedda med ett mikrochipp. Även främlingspass och resedokument för flykting har mikrochipp. I mikrochippet lagras resedokumentets uppgifter: innehavarens ansiktsbild, personuppgifter och passuppgifter samt fingeravtryck på personer som fyllt 12 år. I chippet finns dessutom sådana uppgifter som gör det svårare att förfalska passet eller resedokumentet och att missbruka uppgifterna i chippet.

Efter införandet av biometriska pass har främlingspass eller resedokument för flykting av den typ som har utfärdats tidigare inte längre beviljats, men de kan användas till den sista giltighetsdagen som är antecknad i dokumentet. Ett biometriskt främlingspass eller resedokument för flykting är giltigt i högst fem år. Giltighetstiden för passhandlingar kan inte förlängas. Efter att passet har gått ut beviljas alltid ett nytt resedokument för högst fem år.