Hoppa till innehåll

Resedokument

Främlingspass och resedokument för flykting är resedokument som Migrationsverket beviljar i stället för pass som utfärdas av den stat där du är medborgare. De är inte officiella identitetshandlingar. Du kan inte använda dem som identitetshandlingar, inte ens när de inte innehåller en anteckning om att identiteten inte har kunnat styrkas. Du kan ansöka om en officiell identitetshandling (ett identitetskort) hos polisen.

Du får endast använda ett resedokument

Du får endast ha ett pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat eller ett resedokument för flykting eller främlingspass som Migrationsverket har beviljat.

Om du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i Finland måste du välja vilket resedokument du använder:

  • Om du har flyktingstatus i Finland kan du välja mellan att använda ditt giltiga pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat eller ett resedokument för flykting.
  • Om du har status som alternativt skyddsbehövande i Finland kan du välja mellan att använda det pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat eller ett främlingspass.

Om du väljer att använda ett resedokument för flykting eller främlingspass, överlämna det pass som ditt medborgarskapsland har utfärdat till Migrationsverket. Vi förvarar passet i vårt arkiv.

Om du har skaffat ett nytt pass från ditt medborgarskapsland, besök ett av Migrationsverkets serviceställen för att visa upp det. Om du har ett giltigt resedokument för flykting eller främlingspass, kommer det att dras in.

Bra att beakta

  • Om myndigheterna i ditt medborgarskapsland förlänger giltighetstiden för ditt pass eller om du skaffar ett nytt pass från ditt medborgarskapsland, kan du förlora din flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande. 

Resor

När du reser bort från Finland och kommer tillbaka till Finland, måste du ha ett giltigt resedokument och ett giltigt uppehållstillståndskort.

Så här kontrollerar du ditt uppehållstillstånd

  • Om ditt uppehållstillstånd har beviljats 1.1.2012 eller efter detta datum, har du fått ett separat uppehållstillståndskort
  • Om ditt uppehållstillstånd har beviljats 31.12.2011 eller före detta datum, har det fästs ett klistermärke i ditt resedokument som bevis för ditt uppehållstillstånd.

Biometriska resedokument

Om ditt främlingspass eller resedokument för flykting har beviljats efter 21.8.2006, är det försett med ett chip. Sådana resedokument kallas för biometriska resedokument. 

I chippet lagras uppgifter om resedokumentet: ansiktsbild, personuppgifter och passuppgifter samt fingeravtryck om man har fyllt 12 år.

Biometriska främlingspass och resedokument för flykting beviljas för högst fem år. Det är inte möjligt att förlänga deras giltighetstid. När resedokumentet har gått ut, beviljas ett nytt resedokument för högst fem år.