Hoppa till innehåll

Medborgarskapsansökan för barn

Om du är finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som du har vårdnaden om och som bor hos dig med denna ansökan. Om det finns vägande skäl med anknytning till barnets bästa kan ansökan även göras av barnets intressebevakare eller utländska vårdnadshavare.

 • Förväntad behandlingstid för ansökan

  8 månader

 • Avgift för webbansökan
  460 €

 • Avgift för pappersansökan
  690 €

Gör så här

1

Kontrollera att barnet uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera bilagorna och skaffa översättningar av dem vid behov.

3

Fyll i en ansökan.

4

Betala din webbansökan i e-tjänsten Enter Finland eller din pappersansökan vid vårt serviceställe.

5

Boka en tid vid ett serviceställe.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Villkoren

Kontrollera att du uppfyller villkoren för beviljande av medborgarskap.

Medborgarskapsansökan för barn, KAN_2

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Allmänna bilagor

 • ett giltigt pass eller någon annan identitetshandling om barnet saknar pass
 • ett intyg över språkkunskaper, om barnet har fyllt 15 år
 • beslutet om förordnande av intressebevakare, om ansökan lämnas in av barnets intressebevakare.