Hoppa till innehåll

Medborgarskapsansökan för barn

Använd denna ansökan för att ansöka om finskt medborgarskap för ett barn, om varken du eller någon annan vuxen ansöker om medborgarskap samtidigt med barnet. Du kan ansöka om finskt medborgarskap för ett barn som är den enda sökanden om

 • du är finsk medborgare och barnets vårdnadshavare eller
 • du är barnets intressebevakare eller
 • du är barnets utländska vårdnadshavare och det finns sådana vägande skäl för ansökan om medborgarskap som hör samman med barnets bästa.
 • Förväntad behandlingstid för ansökan

  6–29 månader

 • Avgift för webbansökan
  490 €

 • Avgift för pappersansökan
  690 €

Blanketten för ansökan hittar du längst ner på denna sida. Läs anvisningarna på denna sida innan du fyller i blanketten.

Om du ansöker om finskt medborgarskap för dig själv, kan du lägga till ditt minderåriga barn som du har vårdnaden om som medsökande i din ansökan.

Gör så här

Förbered dig:

Fyll i ansökan

Medborgarskapsansökan för barn, KAN_2

Fyll i ansökan på webben