Hoppa till innehåll

Medborgarskapsansökan för barn

Om du är finsk medborgare kan du ansöka om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som du har vårdnaden om och som bor hos dig med denna ansökan. Om det finns vägande skäl med anknytning till barnets bästa kan ansökan även göras av barnets intressebevakare eller utländska vårdnadshavare.

  • Förväntad behandlingstid
    5–9 månader

  • Avgift för webbansökan
    350 €

  • Avgift för pappersansökan
    440 €

Medborgarskapsansökan för barn, KAN_2

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny