Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt tillstånd på grund av parförhållande

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd är parförhållande.

 • Förväntad behandlingstid

  12 månader

 • Avgift för pappersansökan

  430 €

Observera:

Om du fick ditt första uppehållstillstånd på någon annan grund och ansöker om fortsatt tillstånd på grund av familjeband, välj den ansökan som är avsedd för dig. Ansökningsguiden hjälper dig att hitta rätt ansökan.

När du ansöker om fortsatt tillstånd, får Migrationsverket uppgifter om dina löner och förmåner ur inkomstregistret. Du behöver alltså inte bifoga intyg över dina löner och förmåner till din ansökan. Om vi behöver ytterligare utredningar från dig, skickar vi dig en begäran om komplettering. Läs mer på sidan Inkomstregistret.

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Du får inte fortsätta arbeta om du ansöker om fortsatt tillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Allmänna bilagor

Specifika bilagor

 • skriftlig utredning om dina egna inkomster som du har tillgång till även i Finland (Din försörjning anses inte vara tryggad om den baserar sig på den i Finland bosatta partnerns inkomster och besparingar.)
  • depositionsbevis eller kontoutdrag
  • utredning om din förmögenhet och de kapitalinkomster som den ger dig
  • utredning om dina förvärvsinkomster eller inkomster från företagsverksamhet
  • utredning om dina pensionsinkomster
  • utredning om dina övriga inkomster
 • utredning om ert förhållande och eventuellt samboende
  • t.ex. hyresavtal eller utdrag ur gårdsboken
 • utredning om eventuell graviditet
  • intyg över graviditet
 • fritt formulerad skriftlig utredning om varför du ansöker om uppehållstillstånd på grund av ditt parförhållande.

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan