Hoppa till innehåll

Ansökan om fortsatt tillstånd på grund av parförhållande

Använd denna ansökan för att ansöka om fortsatt tillstånd om grunden för din ansökan om uppehållstillstånd är parförhållande.

 • Förväntad behandlingstid

  4–7 månader

 • Avgift för pappersansökan

  430 €

Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av ett annat familjeband än tidigare och du lämnar in en pappersansökan, använd en blankett som är avsedd för ansökan om första uppehållstillstånd. .I så fall hittar du den blankett som passar dig på följande sidor:

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla bilagor som behövs för din ansökan och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Rätt att arbeta

Rätten att fortsätta arbeta medan din ansökan behandlas är beroende av på vilken grund du fick ditt föregående uppehållstillstånd. Du får inte fortsätta arbeta om du ansöker om fortsatt tillstånd först efter att ditt uppehållstillstånd har gått ut. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass som Finland godkänner (um.fi). Visa upp ditt pass när du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd
 • ett passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller en bildkod som du fått av fotoaffären
  • Passfotot får vara högst sex månader gammalt
 • färgkopia av sidan med personuppgifter i passet och kopior av alla sidor med anteckningar

Specifika bilagor

 • skriftlig utredning om dina egna inkomster som du har tillgång till även i Finland (Din försörjning anses inte vara tryggad om den baserar sig på den i Finland bosatta partnerns inkomster och besparingar.)
  • depositionsbevis eller kontoutdrag
  • utredning om din förmögenhet och de kapitalinkomster som den ger dig
  • utredning om dina förvärvsinkomster eller inkomster från företagsverksamhet
  • utredning om dina pensionsinkomster
  • utredning om dina övriga inkomster
 • utredning om ert förhållande och eventuellt samboende
  • t.ex. hyresavtal eller utdrag ur gårdsboken
 • utredning om eventuell graviditet
  • intyg över graviditet
 • fritt formulerad skriftlig utredning om varför du ansöker om uppehållstillstånd på grund av ditt parförhållande.

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU

Fyll i en pappersansökan