Hoppa till innehåll

Inverkan av brott på asylprocessen

Om du gör dig skyldig till ett brott medan din asylansökan behandlas, undersöks brottsärendet och asylansökan separat. Det vill säga att polisen undersöker brottsärendet och Migrationsverket asylansökan. Om asylsökanden har begått ett brott, behandlas asylansökan i påskyndat förfarande.

Migrationsverket fattar avvisnings- och utvisningsbeslut för personer som begått brott om det är möjligt enligt lagen.

Förbud mot återsändande

Med förbudet mot återsändande avser man att en person som begått ett allvarligt brott inte kan avlägsnas från landet om han eller hon kan bli utsatt för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan omänsklig behandling eller annan behandling som kränker människovärdet i sitt hemland.

Förbudet mot återsändande baserar sig på Finlands grundlag, utlänningslagen och den europeiska människorättskonventionen, och Migrationsverket följer alltid förbudet.

Om asylsökanden som begått brott inte har grunder uttryckligen för asyl eller flyktingstatus och han eller hon kan tryggt återvända till sitt hemland, kan han eller hon få ett negativt beslut som inkluderar avvisning.

En asylsökande som dömts i Finland kan komma att avtjäna sitt straff i Finland

Om asylsökanden döms för ett brott kan komma att avtjäna sitt eventuella straff i Finland.

Flyktingstatus kommer med rätt till familjeåterförening, men familjemedlemmarna till personer som sitter i fängelse beviljas inte uppehållstillstånd.

Efter fängelsestraffet kan utvisning ske om omständigheterna som påverkade beviljandet av flyktingstatus har ändrats så att personen inte längre har grunder för att få asyl i Finland.